Ανάπτυξη θερμομονωτικών και καταλυτικών υλικών με δομή αεροπηκτώματος

Περίληψη

Τα αεροπηκτώματα (aerogels) είναι υλικά με πολύ χαμηλή πυκνότητα, τα οποία παρασκευάζονται από πηκτώματα μέσω ξήρανσης του διαλύτη υπό υπερκρίσιμες συνθήκες. Τυπικό υλικό παρασκευής αεροπηκτωμάτων είναι το διοξείδιο του πυριτίου (SiO2) και η παρασκευή τους στηρίζεται στη μέθοδο sol-gel. Η παρούσα εργασία αναφέρεται στη μελέτη της σύνθεσης υπερδιαφανών αεροπηκτωμάτων SiO2 με χρήση της μεθόδου sol-gel δύο σταδίων και καταλυτών του τύπου N(R)4F κατά το δεύτερο στάδιο δημιουργίας του πηκτώματος. Στόχος της εργασίας είναι η βελτιστοποίηση της μεθόδου παρασκευής αεροπηκτωμάτων με υψηλό βαθμό οπτικής διαφάνειας και ο χαρακτηρισμός της δομής τους. Ο ρόλος του καταλύτη είναι σημαντικός αναφορικά με τις ιδιότητες του λαμβανόμενου αεροπηκτώματος, αλλά και με το χρόνο που απαιτείται για τη δημιουργία του πηκτώματος. Κατά τη διάρκεια της πειραματικής μελέτης παρασκευάσθηκε μεγάλος αριθμός υδρόφιλων και υδρόφοβων αεροπηκτωμάτων SiO 2 . Ως πρόδρομη ένωση του πυριτίου χρησιμοποιήθηκε το TEOS (Si(OC2H5 ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

through drying of the solvent under supercritical conditions. A typical material of aerogels is silica (SiO2) and their production is based on the sol-gel method. The present work reports on the study of synthesis of transparent silica aerogels with the use of the two-step, sol-gel method and of N(R)4F catalysts during the second step of gel formation. Aim of the work is the optimization of the aerogel synthesis method towards transparent materials and the characterisation of their structure. The role of the catalyst is important in relation to aerogel properties and the gelation time. In the course of the experimental work, a large number of hydrophilic and hydrophobic SiO 2 aerogels were synthesized. TEOS (Si(OC2H5)4) was used as silica precursor for aerogel preparation. Typical solvents during the second step were: acetonitrile, acetone, ethylacetoacetate, and others. Typical catalysts were: ΤMF (N(CH3)4F), TBF (N(C4H9)4F) and TOF (N(C8H17)4F). Samples with hydrophobic character wer ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/17923
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/17923
ND
17923
Εναλλακτικός τίτλος
Development of materials with thermo-insulating and catalytic properties and aerogel form
Συγγραφέας
Οικονομόπουλος, Ευάγγελος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Ιωαννίδης Θεόφιλος
Κορδούλης Χρήστος
Ματραλής Χαράλαμπος
Λυκουργιώτης Αλέξης
Κουτσούκος Πέτρος
Περλεπές Σπυρίδων
Παπαδοπούλου Χριστίνα
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Διοξείδιο του πυριτίου; Αεροπηκτώματα; Διαφάνεια; Υπερκρίσιμη ξήρανση; Φθοριούχο τετραλκυλαμμώνιο; Αεροπηκτώματα άνθρακα MnOx; Καταλυτική οξείδωση αιθανόλης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
217 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)