Ζητήματα στη φωνολογία της μυκηναϊκής ελληνικής

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή συζητούνται διάφορα ζητήματα σχετικά με τη φωνολογία της Μυκηναϊκής Ελληνικής, μεταξύ άλλων τα τεμάχια της γλώσσας, οι συμφωνικές ακολουθίες, η συγχρονική και διαχρονική φωνοτακτική των χειλοϋπερωικών συμφώνων, η ουρανικοποίηση, η άρση της χασμωδίας και η φωνολογική λέξη. Η κυρίως συγχρονική προσέγγιση και η εφαρμογή των τρεχουσών φωνολογικών θεωριών αποτελεί ένα σημαντικό σημείο των προτεινομένων αναλύσεων, που συντελεί σε ακριβέστερες ερμηνείες και αναλύσεις τόσο της γλώσσας όσο και της ιστορικής εξέλιξης της Ελληνικής. Πιο συγκεκριμένα, η σχετική αντηχητικότητα του συμφώνου το οποίο μεταγράφεται ως <w>, οδηγεί στην ερμηνεία του ως το προσεγγιστικό [υ]. Η μη εφαρμογή της ουρανικοποίησης όταν έπεται το φωνήεν [i], αποτελεί το κύριο επιχείρημα υπέρ της ερμηνείας του συμφώνου που αποδίδεται κατά συνθήκη με το <z>, ως το σύνθετο κλειστό [kj] ή [gj]. Η χασμωδία εντός της λέξεως αίρεται με διάφορες στρατηγικές διόρθωσης των οποίων η ακριβής εφαρμογή προβλέ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this dissertation, some aspect of the phonology of Mycenaean Greek have been discussed, including the segments of the language, the consonantal sequences, the synchronic and diachronic phonotactics of the labiovelars, palatalization, hiatus resolution and the phonological word. An important aspect of the proposed analyses is the mainly synchronic approach and the application of current phonological theory, which lead to more accurate interpretations and analyses of both the language as well as the historical evolution of Greek. More specifically, the relative sonority of the consonant transcribed as <w> leads to its interpretation as the approximant [υ]. Blocking of palatalization when the vowel [i] follows, is the main argument in favour of the interpretation of the segment conventionally rendered by <z>, as the complex stop [kj] or [gj]. Hiatus within words is solved by several repair strategies whose precise application is predicted correctly by the ranking of the relevant phonol ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/16273
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/16273
ND
16273
Εναλλακτικός τίτλος
Aspects of the phonology of Mycenaean Greek
Συγγραφέας
Vis, Jeroen (Father's name: Cornelis)
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Γλωσσολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κάππα Ιωάννα
Αναγνωστοπούλου Έλενα
Παντελίδης Νικόλαος
Νικολαϊδης Αναστάσιος
Δελλή Δήμητρα
Χειλά-Μαρκοπούλου Δέσποινα
Ράλλη Αγγελική
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Φωνολογία; Θεωρία Βέλτιστου; Χειλοϋπερωϊκά; Ουρανικοποίηση; Χασμωδία, Άρση; Φωνολογικές λέξεις; Γραμμική Β
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
165 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)