Επίδραση των συρόμενων αλιευτικών εργαλείων στην μακροπανίδα του βενθικού διαχωριστικού στρώματος

Περίληψη

Η χρήση συρόµενων επί του βυθού αλιευτικών εργαλείων στα αλιευτικά πεδία της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας και ανώτερης κατωφέρειας, όπου κυρίως συγκεντρώνεται η αλιευτική δραστηριότητα, προκαλεί χρόνιες και µεγάλης κλίµακας διαταραχές στο θαλάσσιο οικοσύστηµα που µπορεί να έχουν επιπτώσεις στη σύσταση και τις βιογεωχηµικές διεργασίες των επιφανειακών ιζηµάτων, καθώς και στη βιοποικιλότητα, τη λειτουργία και την παραγωγικότητα του βενθικού και πελαγικού συστήµατος. Στόχος αυτής της µελέτης ήταν η διερεύνηση της ποιοτικής και ποσοτικής σύνθεσης της µακροπανίδας του βενθικού διαχωριστικού στρώµατος της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας του Κόλπου του Ηρακλείου και παράλληλα η εκτίµηση της επίδρασης συρόµενων αλιευτικών εργαλείων βυθού στην συγκεκριµένη πανίδα. Οι οργανισµοί αυτοί βρίσκονται πάνω ή πολύ κοντά στη διαχωριστική επιφάνεια νερού-ιζήµατος που κατά κύριο λόγο διαταράσσεται εξαιτίας της δράσης συρόµενων αλιευτικών εργαλείων. H συνδυασµένη εφαρµογή δειγµατοληπτικών µεθόδων κλασσικού τύπου δε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The use of bottom fishing gears in the fishing grounds of the continental shelf and upper margin, where most fishing activities are concentrated, can cause long-term and large-scale perturbations to the marine ecosystem and alter the composition and the biogeochemical processes of the surface sediments, patterns of biodiversity, functioning and productivity of both benthic and pelagic systems. The aim of this study was to investigate the benthic boundary layer macrofauna in the continental shelf of Heraklion Bay (Crete, Greece) as well as bottom fishing gear effects on this particular macrofauna. Sampling of these often highly mobile animals, which live on or very close to the sediment-water interface -where the passage of bottom fishing gears takes place- is not easy. Even the combined use of all the classical types of sampling gears gives no adequate assessment of the composition of the benthic boundary layer macrofauna of soft bottoms. A new sampling device has been constructed (Tow ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/15920
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/15920
ND
15920
Εναλλακτικός τίτλος
Bottom fishing gear effects on benthic boundary layer macrofanna
Συγγραφέας
Κουλούρη, Παναγιώτα του Θεόδωρος
Ημερομηνία
2005
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ελευθερίου Αναστάσιος
Κοτζαμπάσης Κυριάκος
Κουτσούμπας Δρόσος
Μιχαλόπουλος Νίκος
Μυλωνάς Μωϋσής
Οικονομόπουλος Αναστάσιος
Παυλίδης Μιχάλης
Χρόνης Γιώργος
Ελευθερίου Αναστάσιος
Ντούνας Κώστας
Λέξεις-κλειδιά
Βενθικό διαχωριστικό στρώμα; Αλιευτικά εργαλεία, Επίδραση Συρόμενων; Υπερβένθος; Μηχανότρατες; Ψάρια, Βενθοπελαγικά; Στομαχικό περιεχόμενο; Υφαλοκρηπίδα, Ηπειρωτική; Τεχνολογία, Θαλάσσια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
275 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)