Φαινόμενα μερικής τήξης στη ζώνη Stip-Αξιού και στην ομάδα Βερτίσκου. Οι ενότητες Πηγής και Καραθόδωρου

Περίληψη

Οι ενότητες Πηγής και Καραθόδωρου αποτελούν τη βορειότερη εμφάνιση της ζώνης Stip -Aξιού στον ελληνικό χώρο. Πρόκειται για αποκομμένα τμήματα ηπει­ρω­τικού φλοιού που παρεμβάλλονται μεταξύ των μελών του μαγματικού συμπλέ­γμα­τος της Γευγελής. Ένας πορφυροειδής μεταγρανίτης, μιγματιτιωμένα πηλιτικά και ημιπηλιτικά μεταϊζήματα και τμήματα αμφιβολιτών αποτελούν το υπόβαθρο των δύο ενοτήτων. Ένα πυ­ριγενές σύμπλεγμα που περιλαμβάνει λευκοτοναλίτες, πυροξενικούς τονα­λί­τες έως γρανουλίτες, μονζογρανίτες, βιοτιτικούς μικρογρανίτες, καλιοαστριούχα απλι­τοειδή με ή χωρίς κορδιερίτη, γρανιτοειδείς και πηγματιτικές μικρο­συγκε­ντρώ­σεις καθώς και δύο γρανιτικές εμφανίσεις, αυτές του Φανού και της Πλατανιάς εμπλέ­κονται με τις δύο ενότητες. Στο σύνολο των λιθολογικών τύπων διεισδύει μια υπο­η­φαιστειακή ακολουθία που περιλαμβάνει ολιβινικούς βασάλτες, βασαλτικούς ανδεσίτες, τραχειανδεσίτες, τραχειδακίτες και ρυολίθους. Οφειτασβεστίτες, ραδιολαριούχα αργιλικά και πυριτικά ιζήματα καθώς και θερμι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The Pigi and Karathodoro units are two continental blocks constituting the northernmost part of the Stip-Axios zone in Greece and are spatially closely related with members of the Guevgueli ophiolitic complex. They have been interpreted as disrupted rem­nants of the attenuated continental crust that floored the Cuevgueli marginal basin prior to its rifting during Late Jurassic. It is suggested that they preserve petrological e­vi­den­ce of all the stages of the formation of this basin behind a volcanic arc and above a sub­duction zone, that is: continental extension, basaltic underplating, heating and partial mel­ting of the thinned continental crust, intrusion of crustal, mantle or hybrid melts and finally rifting and formation of a/or a series of spreading centers within the marginal basin. A porphyritic metagranite, migmatized pelitic and semipelitic metasediments and am­phibo­lites constitute the basement of the two units. A magmatic complex of leuco­to­na­lites, pyroxene tonalites ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/15422
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/15422
ND
15422
Εναλλακτικός τίτλος
Partial melting phenomena in Stip-Axios zone and in Vertiskos group. The Pigi and Karathodoro units
Συγγραφέας
Ζαχαριάδου, Σωτηρία (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2005
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας, Πετρολογίας, Κοιτασματολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Δημητριάδης Σταύρος
Χριστοφίδης Γεώργιος
Δημητριάδης Σαράντης
Κορωναίος Αντώνιος
Σολδάτος Τριαντάφυλλος
Κασώλη Άννα
Τσίκουρας Βασίλειος
Μουντράκης Δημοσθένης
Λέξεις-κλειδιά
Stip-Αξιός ζώνη; Σύμπλεγμα Γευγέλης; Ενότητες Πηγή-Καραθόδωρος; Μερική Τήξη; Μιγματιτιωμένα μεταϊζήματα; Βασικοί γρανουλίτες; Υπο-ηφαιστειακή ακολουθία; Αποσυμπίεση; Θέρμανση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
492 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)