Πετρολογική και ορυκτολογική μελέτη οφιολιθικών πετρωμάτων στην περιοχή της Ανατολικής Όθρυος

Περίληψη

Η ανατολική Όθρυ γεωλογικά αποτελείται από ζώνες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως εσωτερικές στις οποίες περιλαμβάνονται η Yποπελαγονική (ή Μαλιακή), η Πελαγονική και η ζώνη της Ανατολικής Ελλάδας. Οι δύο πρώτες ζώνες περιλαμβάνουν μαγματικά πετρώματα τα οποία βάση στρωματογραφικών δεδομένων διακρίνονται σε εκείνα που ανήκουν στην Τριαδική μαγματική και ιζηματογενή ακολουθία, στους σχηματισμούς melange, στα οφιολιθικά πετρώματα Ιουρασικής ηλικίας και στους οφιόλιθους του μετα-ανωκρητιδικού καλύμματος. Τα Τριαδικά μαγματικά πετρώματα αποτελούνται κυρίως από pillow λάβες μέσα στις οποίες εμφανίζονται σχετικά μικρής έκτασης σερπεντινιωμένα υπερβασικά πετρώματα, συνοδευόμενα από φλεβικά και πυροκλαστικά πετρώματα βασικής έως όξινης σύστασης. Οι pillow λάβες συχνά εναλλάσσονται με ιζηματογενή πετρώματα (πηλίτες, ραδιολαρίτες και ασβεστόλιθους). Τα μαγματικά αυτά πετρώματα εμφανίζονται στις περιοχές Λογγίτσι, Αγία Μαρίανα, Παλαιονεράιδα, Σπαρτιά και Μύλοι. Τα οφιολιθικά πετρώματα στην ανατολική ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

East Othris geologically consists of zones characterized as internal, which include the Sub-Pelagonian (or Maliac), the Pelagonian and the Eastern Greece zone. The first two zones include igneous rocks which are distinguished based on stratigraphic data in those that belong in the Triassic igneous and sedimentary sequence, in the melange formations, in the Jurassic ophiolitic rocks and in the ophiolitic rocks of the post-uppercretaceous nappe. The Triassic igneous rocks consist mainly of pillow lavas with relatively small occurrences of serpentinized ultramafic rocks, accompanied by dyke formed and pyroclastic rocks, ranging compositionally from basic to felsic. Pillow lavas often interchange with sedimentary rocks (pelites, radiolarites and limestones). These igneous rocks appear in the regions of Loggitsi, Agia Marina, Paleoneraida, Spartia and Mili. The Jurassic ophiolitic rocks in eastern Othris usually appear as scattered parts of a dismembered ophiolitic complex, except in Vrinen ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/24124
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/24124
ND
24124
Εναλλακτικός τίτλος
Petrological and mineralogical study of the ophiolitic rocks in the region of East Othris
Συγγραφέας
Κουτσοβίτης, Πέτρος-Δημήτριος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος. Τομέας Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μαγκανάς Ανδρέας
Μπαλτατζής Εμμανουήλ
Κατερινόπουλος Αθανάσιος
Μητρόπουλος Παναγιώτης
Χατζηπαναγιώτου Κωνσταντίνος
Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος
Πομώνης Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Οφιόλιθοι; Τριαδικά μαγματικά πετρώματα; Υπερμαφικές λάβες; Ασβεσταλκαλικές λάβες; Εμπλουτισμένη μανδυακή πηγή; Διεργασίες υποβύθισης; Απόπλυση μανδυακής πηγής; Ροδιγκιτίωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
547 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)