Μελέτη των αιτιών φθοράς των τοιχογραφιών σε αρχαιολογικούς χώρους των περιοχών Wadi el Natrun και Al Qurna (Αίγυπτος)

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή εξετάζει τη φθορά των τοιχογραφιών από δύο περιοχές της Αιγύπτου με αρχαιολογικό ενδιαφέρον: περιοχή Wadi El-Natrun και Al Qurna, σε συνδυασμό με την αναγνώριση των χρησιμοποιούμενων υλικών δόμησης και χρωστικών ουσιών. Η διατριβή αποτελείται από πέντε κεφάλαια: το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί η αναδρομή της χριστιανικής ιστορίας στην Αίγυπτο, ενώ στο δεύτερο εξετάζονται συγκριτικά οι τεχνικές και τα υλικά των ευρωπαϊκών και αιγυπτιακών τοιχογραφιών. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα γεωλογικά, τοπογραφικά και κλιματολογικά δεδομένα των δύο περιοχών μελέτης. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται οι τοιχογραφίες των δύο περιοχών, τα χαρακτηριστικά τους και οι ποιο επιβαρυντικοί παράγοντες που οδηγούν στην επιδείνωσή τους. Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφονται τα υλικά και οι μέθοδοι έρευνας που χρησιμοποιήθηκαν. Συγκεκριμένα, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες μέθοδοι και τεχνικές: περιθλασιμετρία ακτίνων-Χ (XRD) για τον προσδιορισμό της ορυκτολογικής σύστασης των εξεταζόμενω ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The Sketis, now known as Wadi El Natrun is a sandy depression located in the western part of the Nile delta, latitude 30° 17' and 30° 38' N, longitude 30° 02' and 30° 30' E. It is directed NW-SE, about 22 m under sea level. Al Qurna is located at the Nile's west bank of Thebes about 25.67° N and 32.70° E and its height is about 88 m above sea level. Wadi al-Natrun is one of the oldest centers of monastic settlements in Egypt. Al Qurna for Copts has been of the same importance as they inhabited the ancient Egyptian tombs and temples during the ages of Roman Persecution, destroying some scenes that were considered as a symbol of atheism, imitating and covering some others with new religion ones in the phenomenon that termed as “over painting”. Wall paintings in both areas are affected by two different climatic conditions -Mediterranean and desert. Temperature and relative humidity showed a great variation in climatic conditions at the two areas between day and night, summer and winter. M ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/15216
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/15216
ND
15216
Εναλλακτικός τίτλος
Assessing the decay agents of wall paintings in Al Qurna and Wadi el Natrun regions - Egypt
Συγγραφέας
Moussa, Abu Bakr Mohamed (Father's name: Abu)
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας
Εξεταστική επιτροπή
Χρηστάρας Βασίλειος
Στράτης Ιωάννης
Δημητριάδης Σαράντης
Μοροπούλου Άννα
Παπαγιάννη Ιωάννα
Ζαχαριάδης Γεώργιος
Βουδούρης Κώστας
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Ιστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Τοιχογραφίες; Φθορά; Περιθλασιμετρία ακτίνων - Χ; Σαρωτικό ηλεκτρονικό μικροσκόπιο; Φασματοσκοπία υπερύθρου; Φασματόμετρο ατομικής εκπομπής; Οικοδομικά υλικά; Βιοεκφυλισμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
467 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)