Διερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρμογής νέων μεθόδων συγκέντρωσης και περισυλλογής οικιακών απορριμμάτων

Περίληψη

Από το σύνολο των απορριμμάτων, τα στερεά αστικά απορρίμματα είναι τα πλέον ετερογενή αφού στη σύνθεσή τους περιέχουν υλικά που προέρχονται από το φυσικό περιβάλλον αλλά και από τον άνθρωπο. Η ταξινόμηση των αστικών απορριμμάτων σε διάφορες κατηγορίες, εξαρτάται από τη φύση των υλικών που περιέχουν και συνήθως ταξινομούνται στις εξής βασικές κατηγορίες: Οικιακά, Εμπορικά, Βιομηχανικά, Οικοδομικά, Ειδικά. Η σύσταση των αστικών απορριμμάτων υφίστανται σημαντικές μεταβολές σε σχέση με το χρόνο. Διάφοροι παράγοντες επηρέασαν τις αλλαγές αυτές, όπως: η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, οι κλιματικές συνθήκες, η βιομηχα- νοποίηση, το μέγεθος της πολεοδομικής ανάπτυξης, οι καταναλωτικές συνή- θειες και άλλοι ανθρωπογενείς παράγοντες. Η γνώση των πηγών των στερεών αστικών απορριμμάτων και της ποιότητάς των, όπως π.χ. της σύνθεσής τους και των ετήσιων διακυμάνσεων, αποτε- λούν το σημείο εκκίνησης για τη στοιχειοθέτηση κατάλληλων και αποτελεσμα- τικών συστημάτων συλλογής και διάθεσης τους. Για την ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

From the total of waste, the urban solid waste (USW) is most heterogeneous because in their composition they contain materials that come from both the natural environment and from the population. The classification of USW in various categories, depends on the nature of materials contained, and usually is categorized in the following basic categories: Domestic, Commercial, Industrial, Construction and Special. The composition of USW suffers important changes in relation with time. Various factors influence these changes as: the standard of living, the climatic conditions, industrialization, the size of urban growth, the consuming habits and other anthropogenic factors. The knowledge about the sources of USW and their quality, like their composition and the annual fluctuations, is the starting point for the creation of suitable and effective systems for their collection and disposal. For the development of an efficient and economic program for the management of USW from the stage of coll ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/14670
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/14670
ND
14670
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of possibilities of application of new methods for concentration storage and collection of urban solid waste
Συγγραφέας
Μπαγιούκ, Σαμίρ (Πατρώνυμο: Μούσα)
Ημερομηνία
2004
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Χατζηαγγέλου Ηρακλής
Δερμίσης Βασίλειος
Λατίνόπουλος Περικλής
Κολοβέα-Παπαχρήστου Ελευθερία
Λεπτίδου-Δερμίση Νικούλα--Πηνελόπη
Μπαλαφούτας Γεώργιος
Σταθακόπουλος Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Οικιακά στερεά απορρίμματα; Διαχείριση; Συγκέντρωση; Αποθήκευση; Περισυλλογή; Συμπίεση; Υποπίεση; Ειδικό απορριμματοφόρο όχημα; Προσωπικό; Πολυκατοικίες; Κάδοι; Κατακόρυφοι αγωγοί; Νέα συστήματα; Περίπτερο απορριμμάτων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
161 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)