Η εξέλιξη των πόλεων και η οικονομία της Θεσσαλίας κατά την Ύστερη Αρχαιότητα (3ος-7ος αι. μ.Χ.): τα αρχαιολογικά δεδομένα: (τόμος 1: Κείμενο, τόμος 2: Παραρτήματα και Πίνακες, τόμος 3: Κατάλογος εικόνων)

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή συμβάλλει στη ουσιαστικότερη κατανόηση των πολιτικο–οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών στα Βαλκάνια κατά την Ύστερη Αρχαιότητα, εστιάζοντας στη μελέτη της σημαντικής επαρχίας Θεσσαλίας (provincia Thessalia) κατά την περίοδο από τον 3ο μέχρι και το τέλος του 7ου αι. μ.Χ. Η εργασία συγκροτείται σε τρεις τόμους: στον πρώτο (243 σ. με 615 βιβλιογραφικές αναφορές και 996 υποσημειώσεις) γίνεται η ανάπτυξη του θέματος, στο δεύτερο (160 σ.) περιλαμβάνονται 8 συμπληρωματικές μελέτες (επίμετρα) και 28 πίνακες, ενώ στον τρίτο περιέχεται εκτεταμένο εποπτικό υλικό (ένας χάρτης, 217 πίνακες με σχέδια και φωτογραφίες και ένας αναδιπλούμενος πίνακας με κατόψεις 15 παλαιοχριστιανικών ναών υπό την ίδια κλίμακα). Ο πρώτος τόμος διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο καθορίζονται τα γεωγραφικά και χρονολογικά όρια της μελέτης, η θεματολογία και η μέθοδος εργασίας. Σύμφωνα με τις γραπτές πηγές, η επαρχία Θεσσαλίας κατά την Ύστερη Αρχαιότητα περιελάμβανε ένα μεγάλο μέρος της ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis aspires to contribute to a better understanding of the socio-economic and political conditions prevailing in the Balkans during Late Antiquity by examining closely the important Aegean province of Thessaly (provincia Thessalia) from the mid-3rd until the end of the 7th c. A.D. The main discussion of this topic, contained in the first volume of the thesis (243 p., with 615 references to other works and 996 footnotes), is supported by 8 complementary studies (appendices) and 28 tables presented in the second volume (160 p.) and by extensive illustrations in the third volume (one map, 217 plates with plans and photos and a folded map showing the plans of 15 early Christian churches, all drawn at the same scale). The main text in the first volume is divided into five chapters. The first chapter defines the geographical and chronological boundaries of the study, the main research themes and the working methods. According to late antique sources, provincia Thessalia included a gr ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29000
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29000
ND
29000
Εναλλακτικός τίτλος
Urbanism and economy in late antique Thessaly (3rd–7th century A.D.): the archaeological evidence: (Vol. 1: Text; Vol. 2: Appendices and Tables; Vol. 3: Illustrations)
Συγγραφέας
Καραγιώργου, Όλγα (Πατρώνυμο: Ευάγγελος)
Ημερομηνία
2001
Ίδρυμα
University of Oxford. School of Archaeology. Institute of Archaeology
Εξεταστική επιτροπή
Mundell-Mango (επόπτρια) Marlia
Ward-Perkins (εξεταστής) Bryan
Sodini (εξεταστής) Jean-Pierre
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Ιστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
H Θεσσαλία στην ύστερη αρχαιότητα; Πόλεις της ύστερης αρχαιότητας, Λιμάνια της Θεσσαλίας στο Αιγαίο; Λάρισα; Θήβαι (Νέα Αγχίαλος); Δημητριάς; Εχίνος; Λαμία; Υπάτη; Μητρόπολη; Τρίκκη; Γόμφοι; Καισάρεια; Διοκλητιανούπολη; Φάρσαλος; Εμπόριο και υστερορωμαϊκοί αμφορείς, Υστερορωμαϊκός Αφορέας 2; Αnnona militaris στο Δούναβη; Εκμετάλλευση λατομείων, ατράκιος λίθος, verde antico, σαρκοφάγοι
Χώρα
Ηνωμένο Βασίλειο
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
3 τ. ( 243 ; 160; 219σ. ( παράρτημα εικόνων, χάρτης, πίνακας), εικ., πιν., χαρτ. + 1 Χάρτες
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)