Επίδραση των παραγόντων του περιβάλλοντος στη διαπνοή τριανταφυλλιάς υπό κάλυψη

Περίληψη

Το αντικείμενο της εργασίας αυτής ήταν η συγκριτική ανάλυση της επίδρασης των διαφόρων μεθόδων ψύξης του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στη διαπνοή μιας θερμοκηπιακής καλλιέργειας τριανταφυλλιάς. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα από τα πλέον διαδεδομένα μέσα κλιματισμού των θερμοκηπίων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και πιο συγκεκριμένα: ο φυσικός αερισμός, ο δυναμικός αερισμός, η σκίαση με άσπρισμα του καλύμματος του θερμοκηπίου και ο δροσισμός με τεχνητή ομίχλη. Παράλληλα, μελετήθηκε και η επίδραση της φυλλικής επιφάνειας της καλλιέργειας στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του κλίματος του θερμοκηπίου και των ανταλλαγών μάζας και ενέργειας της καλλιέργειας, καθώς η φυλλική επιφάνεια της καλλιέργειας αποτελεί ένα φυσικό μέσο ψύξης του θερμοκηπίου μέσω της διαπνοής της καλλιέργειας. Μεγαλύτερη έμφαση δόθηκε: (α) στην ανάλυση των αλλαγών που προκαλούν τα παραπάνω συστήματα στον καταμερισμό της ενέργειας στο επίπεδο της καλλιέργειας μέσα από μετρήσεις της διαπνοής και ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

During summer heat and water stress of the crop is one of the most important problems that greenhouse production faces. Climate control systems-techniques such as ventilation, shading and cooling are used in order to obtain favourable climatic conditions for crop growth and production. These systems aim to control the incoming solar radiation, greenhouse air temperature and vapour pressure deficit, factors that have a direct effect on crop transpiration. The objective of this study was the comparative analysis of the performances of different methods used for cooling the greenhouse environment during summer conditions. At this aim, data on environmental and crop variables were collected during summer periods and analyzed in order to evaluate the performances of four cooling techniques that are commonly used by growers, namely ventilation, forced ventilation, roof whitening and misting. Special attention was also devoted to the influence of leaf area index on canopy energy partitioning, ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

L’objectif de ce travail est l’analyse comparative des performances de differents systèmes de refroidissement en cultures sous serre durant la période estivale. Dans ce but, des mesures de variables climatiques comme de variables liées à l’activité physiologique de la culture ont été réalisées durant deux étés consécutifs. Cet ensemble de données a été analysé afin d ́évaluer les performances respectives de quatre méthodes de refroidissement couramment pratiquées par les serristes, à savoir la ventilation statique, la ventilation forcée, le blanchiment et la brumisation. Une attention particulière a été portée sur l’effet de de l’indice foliaire sur le bilan d’énergie de la culture, puisque la culture contribue de manière naturelle à refroidir la serre par sa transpiration. Pour cette raison, l’analyse des données a porté en priorité sur les interactions entre le climat et la culture, notamment sur les aspects suivants: (a) analyse de la partition de l’énergie à l’échelle du couvert, à ...
περισσότερα
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/13272
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/13272
ND
13272
Εναλλακτικός τίτλος
Influence of environmental variables on greenhouse rose crop transpiration
Συγγραφέας
Κατσούλας, Νικόλαος
Ημερομηνία
2002
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής
Εξεταστική επιτροπή
Κίττας Κωνσταντίνος
Κυρίτσης Σπυρίδων
Οικονόμου Αθανάσιος
Μαρτζοπούλου Χρυσούλα
Σακελλαρίου Μαρία
Μαυρογιαννόπουλος Γεώργιος
Παπαδάκης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωργικές Επιστήμες
Άλλες Γεωργικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Τριανταφυλλιά; Περιβάλλον; Αερισμός; Αεροδυναμική αγωγιμότητα; Διαπνοή; Σκίαση; Αισθητή ενέργεια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxvi, 216 σελ., εικ.