Η ηθική και η πολιτική φιλοσοφία του Αλεξάνδρου και του Νικόλαου Μαυροκορδάτου

Περίληψη

Η προηγηθείσα ανάλυση επιχείρησε την ερμηνευτική ανασυγκρότηση της Ηθικής και Πολιτικής φιλοσοφίας του Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου του εξ Απορρήτων και του γιου του Νικολάου, όπως αποτυπώνονται κυρίως στα παραινετικού περιεχομένου έργα τους. Το ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο οι συγγραφείς οργανώνουν το σύστημα της σκέψης τους και στοχεύουν, ως θεωρητικοί απολογητές, να ισχυροποιήσουν την εξουσία που τους παραχωρήθηκε από τους Οθωμανούς. Οι συμβουλές του εξ Απορρήτων Αλεξάνδρου και του Νικολάου Μαυροκορδάτου σχετίζονται -ως παρακαταθήκες πολιτικής πρακτικής- με τους σκοπούς της εξουσίας και τη μορφή του δεσποτικού πολιτεύματος, στα πλαίσια του οποίου επρόκειτο να εφαρμοσθούν. Με σαφή εκλεκτικισμό στον προσανατολισμό της σκέψης τους οι Μαυροκορδάτοι προβαίνουν σε θεωρητική σύνθεση προγενέστερων και σύγχρονων με εκείνους αντιλήψεων, προκειμένου να ενισχύσουν τις επιλογές τους στο πεδίο της πρακτικής άσκησης της εξουσίας. Το θεωρητικό πεδίο της σκέψης τους στηρίζ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

L' analyse précédente a tenté la reconstitution herméneutique de la philosophie morale et politique d' Alexandre Mavrokordatos l’ Exaporite et de son fils Nicolas, comme celle- ci se reflète surtout dans leurs oeuvres du contenu exhortatif. L' intérêt de la recherche réside dans la façon dont les auteurs organisent le système de leur pensée et travaillent, comme des apologistes théoriques, dans le but de renforcer le pouvoir qui leur a été attribué par les Ottomans. Les conseils d' Alexandre l’ Exaporrite et de Nicolas Mavrokordatos- en tant que légataires de la pratique politique- sont en relation avec du pouvoir et avec la forme du régime despotique, au sein duquel ils s' appliquent. Basés sur un éclectisme en ce qui concerne l’ orientation de leur pensée, les Mavrokordatos tentent une synthèse théorique des conceptions du passé et des conceptions actuelles, afin de renforcer leurs choix dans le domaine de l’ exercice pratique du pouvoir. Le cadre théorique de leur pensée se fonde su ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/13163
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/13163
ND
13163
Εναλλακτικός τίτλος
La philoshophie morale et politique d' Alexandre et de Nicolas Maurocordatos
Συγγραφέας
Τσιώρη, Παρασκευή
Ημερομηνία
2002
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Τομέας Φιλοσοφίας
Εξεταστική επιτροπή
Ψημμένος Νικόλαος
Νούτσος Παναγιώτης
Πρεπορέντζος Ιωάννης
Κύρκος Βασίλειος
Καραφύλλης Γρηγόριος
Δρόσος Διονύσιος
Πέτσιος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Φιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Πολιτική; Ηθική φιλοσοφία; Πολιτική δεοντολογία; Αρετές; Χριστιανικές αρετές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
272 σελ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)