Διαπεριφερειακά οδικά έργα και η συμβολή τους στην περιφερειακή ανάπτυξη: μια θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση

Περίληψη

Η διδακτορική διατριβή εξετάζει τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά τη σχέση διαπεριφερειακών οδικών έργων και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος πέραν μιας γενικής θεώρησης των χωρικών μεταβολών, που επιφέρει η κατασκευή συγκοινωνιακών υποδομών και μιας γενικής επισκόπησης των θεωριών Περιφερειακής Ανάπτυξης, περιλαμβάνεται κριτική επισκόπηση των θεωρητικών προσεγγίσεων, οι οποίες ασχολούνται με τη σχέση Μεταφορικών Υποδομών και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Transportation and Regional Development), καθώς και των υποδειγμάτων τα οποία έχουν αναπτυχθεί για την εκ των προτέρων (ex ante) ποσοτική ανάλυση των επιπτώσεων των εν λόγω υποδομών στις οικονομίες των περιφερειών. Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος, διατυπώνεται θεωρητική «πρόταση» αναφορικά με την σχέση ιαπεριφερειακών Οδικών Υποδομών και Περιφερειακής Ανάπτυξης, που χρησιμοποιείται ως «υπόβαθρο» για την ποσοτική ανάλυση, στην οποία αναλύονται βασικές έννοιες και οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση, το μέ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The dissertation investigates both theoretically and empirically the relation between Interregional Highways and Regional Development. In the first part except for a general view of the spatial impacts with economic characteristics that the construction of transportation infrastructures provoke and a general review of Regional Development theories, a critical review of theoretical approaches is concluded, that dealt with the relation between Transportation and Regional Development, as well as, with the models that had been developed for the ex ante quantitative analysis of these infrastructure impacts on the regional economies. Furthermore, in the second part, a theoretical aspect about the relation between interregional Highways and Regional Development is formulated, that is used as base for the quantitative analysis, in which basic aspects and basical factors are considered, which influence the appearance, the magnitude and the direction of regional changes with economic characteris ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/11311
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/11311
ND
11311
Εναλλακτικός τίτλος
Interregional highways and regional development: a theoritical and ampirical approach
Συγγραφέας
Πολύζος, Σεραφείμ
Ημερομηνία
1999
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Ανδρικόπουλος Ανδρέας
Βλιάμος Σπυρίδων
Ηλιού Νικόλαος
Λίβας Πέτρος
Λουκίσσας Φίλιππος
Πετράκος Γεώργιος
Σκάγιαννης Παντολέων
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Διαπεριφερειακοί οδικοί άξονες; Περιφερειακή ανάπτυξη; Εμπόριο; Χωροθέτηση επιχειρήσεων; Τουρισμός; Παραγωγικότητα; Διάχυση τεχνολογίας; Αξιολόγηση επενδύσεων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
544 σελ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)