Πλοήγηση στο ΕΑΔΔ ανά "Ίδρυμα" : "Πανεπιστήμιο Κρήτης"
Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Ή πληκτρολογήστε ένα έτος:

Ταξινόμηση ανά: Σε σειρά: Αποτελέσματα/σελίδα:
ΗμερομηνίαΤίτλοςΣυγγραφέαςΚείμενο Διατριβής
2018A role of RGS proteins in opiate actionsΓασπαρή, Σεβαστή Δ. 
2018Fabrication and analysis of heterostructure field effect transistors based on AlN and InNΖερβός, Χρήστος Π. 
2018Excitons in atomically thin tungsten disulfide (WS2) layersΠαραδεισανός, Ιωάννης Μ. 
2018Light scatter in eye and its impact on visionSahin, Onurcan Y.
2018Ο ρόλος του ανοσοποιητικού συστήματος στην ανάπτυξη λιπώδους διήθησης του ήπατος εξαιτίας υπερθερμιδικής δίαιταςΚοδέλα, Ελισάβετ Π.
2018Μελέτη των αλλαγών του σήματος του νερού στην λευκή ουσία σε ασθενείς με ήπια γνωστική διαταραχή και νόσο AlzheimerΚαβρουλάκης, Ελευθέριος Χ.
2018Διερεύνηση της ευεξίας και της χρήσης υπηρεσιών υγείας των ηλικιωμένων ατόμων στην Ελλάδα και την Ευρώπη: ο ρόλος των κοινωνικών παραγόντωνΒοζικάκη, Μαρία Μ.
2018Μελέτη της μοριακής φυλογένεσης ειδών Phlebotomus, διαβιβαστών ξενιστών του πρωτόζωου παρασίτου Leishmania, από την Κρήτη και την Κύπρο και ανάπτυξη μοριακών εργαλείων για την τυποποίησή τουςΔοκιανάκης, Εμμανουήλ Γ.
2018Πρόγραμμα ανίχνευσης νεογνικής βαρηκοΐαςΤζανακάκης, Μιχαήλ Γ.
2018Συγκριτική μελέτη των ομφαλικών αρχέγονων μεσεγχυματικών κυττάρων από τη γέλη του Wharton, σε σχέση με τα μυελικά αρχέγονα μεσεγχυματικά κύτταραΜπάτσαλη, Αριστέα Κ.
2018Αλληλεπίδραση αυξητικών παραγόντων IGF-I/EGF και οιστραδιόλης στις λειτουργίες καρκινικών κυττάρων του μαστού: διερεύνηση σηματοδοτικών μονοπατιών και συμβολή μακρομορίων της εξωκυττάριας ουσίαςΒουδόυρη, Καλλιρρόη Ν. 
2018Μελέτη της διασύνδεσης κερατοειδικού κολλαγόνου και του συνδυασμού της με επιφανειακή φωτοεκτομή καθοδηγούμενη από την τοπογραφία για την αντιμετώπιση του κερατοκώνουΚονταδάκης, Γεώργιος Α.
2018Multiple sound source location estimation and counting in wireless acoustic sensor networksΑλεξανδρίδης, Αναστάσιος Ι.
2018Collective bahavior and chimera states in networks of nonlinear oscillators and coupled lasersΣένα, Γιονιάλντ Κ.
2018Λιθοξόοι και γλύπτες στη Βενετική ΚρήτηΒακονδίου, Μαρία Ι. 
2018Θεοί και ήρωες στα νομίσματα της αρχαίας Κρήτης: εικονογραφικά πρότυπα, συμβολισμοί, αγαλματικοί τύποι: 5ος αι.π.Χ-2ος αι. μ.ΧΜαρινάκης, Εμμανουήλ Α.
2018Απομόνωση και χαρακτηρισμός μεσεγχυματικών κυττάρων από μυελό των οστών παιδιών με οξεία λευχαιμίαΓενίτσαρη, Στέλλα Β.
2018Ο ρόλος των αγγειογενών και αγγειοστατικών C-X-C χημειοκινών στην ανάπτυξη του καρκίνου του παχέος εντέρουΕμμανουήλ, Γεώργιος Ν. 
2018Μηχανισμοί μεταγραφικής ρύθμισης των γονιδίων των μικρών Rho GTPασών RhoA και RhoB σε βλαστικά κύτταρα: ο ρόλος του μετασχηματίζοντα αυξητικού παράγοντα β (TGFβ)Νομικού, Ειρήνη Ν.
2018Advanced interface engineering for solution-processable photovoltaicsΚακαβελάκης, Γεώργιος Ι.