Πλοήγηση στο ΕΑΔΔ ανά "Ίδρυμα" : Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Ή πληκτρολογήστε ένα έτος:
Ταξινόμηση ανά:
Σε σειρά:
Αποτελέσματα/σελίδα:
ΗμερομηνίαΤίτλοςΣυγγραφέαςΚείμενο Διατριβής
2024Η διπλή επεξεργασία κατά την απόκτηση εννοιών των φυσικών επιστημών και των μαθηματικώνΚαραμανίδου, Αθηνά Α.
2024Pontic Greek cuisine: nutritional insights and preservation challenges of culinary heritage in Western Macedonia region, GreeceΚεραμάρης, Αχιλλεύς Θ.
2024Βιοοικονομία και αγροτικός κλάδος, διερεύνηση δυνατοτήτων διαμόρφωσης στρατηγικής για την προώθησή της στην Περιφέρεια Δυτικής ΜακεδονίαςΠαπαδοπούλου, Χριστίνα-Ιωάννα Θ. 
2024Fraud, fraud theories and risk assessment in the Greek contextΧελιατσίδου, Αναστασία Κ. 
2024Διερεύνηση των πρακτικών εκπαιδευτικού προγραμματισμού και υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης των νηπιαγωγώνΒέλκου, Κυριακή Φ.
2024Εκπαιδευτικές δομές και οργανισμοί και ο ρόλος της διοίκησης στην βελτιστοποίηση απόδοσης της ποιότητας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσηςΣαββίδου, Σταυρούλα Ι. 
2024Energy and trade patterns in the neoclassical trade theoryΜπερτσάτος, Γεράσιμος Γ.
2024Έννοιες, αναπαραστάσεις και μοντέλα για το γονίδιο και τη γονιδιακή λειτουργία στα σχολικά εγχειρίδια της βιολογίας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςΑκριβή, Χρηστίδου Π. 
2023Executive functions in high ability preschool children: implementation and evaluation of an EFs educational programme with embedded preliteracy activities in a digital contextΡαχανιώτη, Ελένη Κ. 
2023Το γλωσσικό ζήτημα στον ελληνικό τύπο της Κωνσταντινούπολης: ιδεολογικές τάσεις και κοινωνικές διαστάσεις (μέσα 19ου - αρχές 20ου αιώνα)Κουσαρίδης, Κωνσταντίνος Σ.
2023Μέτρηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε προγράμματα παιδαγωγικής κατάρτισης στην Ελλάδα: η περίπτωση της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.Αθανασιάδης, Αναστάσιος Κ.
2023Πώς καταγράφηκε ο 20ός αιώνας στα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας από την χούντα (1967) μέχρι σήμερα (2022): ερμηνευτικά σχήματα, ιδεολογικές κατευθύνσεις και ο μετασχηματισμός τουςΣκυθιώτης, Πέτρος Α.
2023Performance evaluation of the WRF model for short -and long- term studies over EuropeΣτεργίου, Ιωάννης Δ.
2023Security and privacy in the internet of thingsΡάδογλου-Γραμματίκης, Παναγιώτης Ι.
2023Cross-border emergency management framework in the BalkansΚαντελέρ, Δέσποινα Γ.
2023Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση επιμορφωτικού προγράμματος για εκπαιδευτικούς της ελληνικής γλώσσας της μειονοτικής εκπαίδευσης στην ΑλβανίαΜπούρας, Σπυρίδων Θ. 
2023Διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων και μεθόδων πρόβλεψης της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ/δολαρίουΚαραγιαννοπούλου, Σοφία Α.
2023Μεθοδολογίες υπολογιστικού σχεδιασμού προϊόντων με βάση οπτικά στοιχεία εμπορικών ταυτοτήτωνΜανάβης, Αθανάσιος Ε.
2023Ένταξη και παιδαγωγική αξιοποίηση των φυσικών δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου στο σχολείο: η περίπτωση του διαλείμματοςΛαϊνάκης, Γεώργιος Ν.
2023Η επίδραση της πολιτικής καταγγελιών στον εσωτερικό και τον εξωτερικό έλεγχοΚαγιάς, Πασχάλης Χ.