Πλοήγηση στο ΕΑΔΔ ανά "Επιστημονικό πεδίο" : Περιβαλλοντική Μηχανική
Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Ή πληκτρολογήστε ένα έτος:
Ταξινόμηση ανά:
Σε σειρά:
Αποτελέσματα/σελίδα:
ΗμερομηνίαΤίτλοςΣυγγραφέαςΚείμενο Διατριβής
2023Η διαχείριση των δικτύων ύδρευσης στους άξονες της ποσότητας, της ποιότητας και της ενέργειας.Πατέλης, Μενέλαος Δ.
2023Συγκριτική μελέτη της αέριας ρύπανσης σε επιλεγμένα ελληνικά αεροδρόμια και σημασία για την δημόσια υγείαΜανισαλίδης, Ιωάννης Ν. 
2023Analysis of a hybrid renewable energy system in the optimal management of water resources in arid islandsΜπέρτσιου, Μαρία-Μαργαρίτα Π.
2023Ανάλυση λειτουργίας συστήματος με αποθήκευση θερμικής ενέργειας μεγάλης κλίμακας και αξιολόγηση της επίδρασής του στη βιωσιμότητα μιας τοπικής ενεργειακής κοινότηταςΠαπατσούνης, Αδαμάντιος Γ.
2023Space-time analysis of meteorological parameters with geostatistical and machine learning methodsΆγου, Βασιλική Δ.
2023Fate of plastics and microplastics in the marine environmentΚαρκανοραχάκη, Αικατερίνη Α.
2023Integrated management and exploitation of agricultural residues: application to energy productionΑραβανή, Βασιλική Π.
2023Διερεύνηση της βιολογικής επί τόπου αποκατάστασης υπογείων υδάτων ρυπασμένων με εξασθενές χρώμιοΓαλάνη, Ανδριανή Κ.
2023Remote sensing applications for the environmental monitoring of marine farms towards precision aquacultureΧατζηαντωνίου, Ανδρομάχη Τ.
2023Advanced studies on the detection and fate of organic pollutants in waterΣολωμού, Νικολίτσα Λ.
2023Εφαρμογές μικροφυκών/κυανοβακτηρίων για την επεξεργασία αποβλήτων και την ανάκτηση προϊόντωνΠατρινού, Βασιλική Π. 
2023Ολοκληρωμένη και βιώσιμη χωροθέτηση των αιολικών και ηλιακών ενεργειακών έργων: ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων αποκλεισμού και βελτιστοποίησης της χωροθέτησηςΣπυριδωνίδου, Σοφία Δ. 
2023Διερεύνηση των κριτηρίων και των παραμέτρων για τη βελτίωση του γεωμετρικού σχεδιασμού των κυκλικών κόμβων με εφαρμογή μεθόδων στατιστικής και μηχανικής μάθησης και αξιοποίησης δεδομένων από ΣμηΕΑΑναγνωστόπουλος, Απόστολος Σ. 
2023Ανάπτυξη καταλυτικών επεξεργαστών μεθανόλης για εφαρμογή σε κυψελίδες καυσίμου υψηλών θερμοκρασιώνΚαππής, Κωνσταντίνος Π.
2023Αυτοματοποίηση σύνθεσης ηλεκτρονικών ναυτιλιακών χαρτών από ανοιχτά υδροχωρικά δεδομέναΚονταρίνης, Στυλιανός Μ.
2023Optimization of microalgae growth and separation processes for the production of high added value productsΜακάρογλου, Γεώργιος Α.
2023Αξιοποίηση βιοστερεών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με συνδυασμό των μεθόδων μικροκοσκίνισης-αεριοποίησηςΜάναλη, Ανθούλα Α.
2023Μαθηματική προσομοίωση συμπεριφοράς ιχθύων σε περιοχές ποταμών με διόδους ιχθύωνΜητσόπουλος, Γεώργιος Β.
2023Μαθηματική προσομοίωση συμπεριφοράς πετρελαιοκηλίδας εξαιτίας ατυχήματος κατά την εξόρυξη πετρελαίουΜακατούνης, Παναγιώτης-Ελευθέριος Ζ.
2023Η έννοια της φέρουσας ικανότητας στο χωρικό σχεδιασμό και ο ρόλος της ως εργαλείο αξιολόγησης του επιπέδου βιωσιμότητας ενός χωρικού συστήματοςΒουλέλλης, Παναγιώτης Β.