Προσομοίωση της άμεσης εναπόθεσης αερίων ρύπων στον απόρρου των πλοίων με τη χρήση υπολογιστικής ρευστοδυναμικής: επαλήθευση και αξιολόγηση

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εστιάζει στην επίδραση της ναυσιπλοΐας στην υδάτινη και ατμοσφαιρική ρύπανση, με έμφαση στην άμεση εναπόθεση αέριων ρύπων στο νερό. Η έρευνα διεξήχθη με τη χρήση υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (ΥΡ) και πειραμάτων, με στόχο την ανάπτυξη απλοποιημένου μοντέλου για την πρόβλεψη της ποσοτικοποίησης της άμεσης εναπόθεσης ρύπων στο υδάτινο περιβάλλον. Σε πρώτο στάδιο πραγματοποιήθηκαν πειράματα σε πραγματικό σύστημα εξάτμισης και προσομοιώσεις ΥΡ με λογισμικό ANSYS FLUENT, για να μελετηθεί η μεταφορά μάζας του CO2. Ο τρόπος της επαλήθευσης των αποτελεσμάτων ΥΡ διενεργήθηκε με την αξιολόγηση παραμόρφωσης του σήματος στην έξοδο της εξάτμισης. Τα αποτελέσματα επικύρωσαν την αξιοπιστία της ΥΡ και απέδειξαν την επίδραση της ταχύτητας και θερμοκρασίας εισόδου στην παραμόρφωση του σήματος είναι τα χαρακτηριστικά που έχουν άμεση επίδραση. Σε επόμενο στάδιο χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό OpenFOAM για την προσομοίωση της διασποράς και αναπαραγωγής των χρονοσειρών των αέριων ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present doctoral dissertation focuses on the impact of shipping on water and air pollution, with an emphasis on the direct deposition of gaseous pollutants onto water. The research was conducted using computational fluid dynamics (CFD) and experiments, with the aim of developing a simplified model for predicting the quantification of direct pollutant deposition in waters. In the first stage, experiments were conducted on an actual exhaust system and CFD simulations using ANSYS FLUENT to study the mass transfer of CO2. The method of validating the CFD results was carried out by evaluating the signal distortion at the exhaust outlet. The results validated the reliability of CFD and demonstrated that the input velocity and temperature are the characteristics that have a direct impact on signal distortion. Next, OpenFOAM was used to simulate the dispersion and reproduction of the time series of gaseous pollutants from five ships, considering measurements of gaseous pollutants, meteorol ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2026)
DOI
10.12681/eadd/56708
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56708
ND
56708
Εναλλακτικός τίτλος
Simulation of direct deposition of gaseous pollutants in the wake of ships using computational fluid dynamics (CFD) modelling: validation and evaluation
Συγγραφέας
Ράπκος, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Ευάγγελος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Ενεργειακός. Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής
Εξεταστική επιτροπή
Ντζιαχρήστος Λεωνίδας
Μουσιόπουλος Νικόλαος
Τομπουλίδης Ανανίας
Υάκινθος Κυριάκος
Ζερβάκης Βασίλειος
Μιχαλόπουλος Νικόλαος
Πούπκου Αναστασία
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού ➨ Θερμοδυναμική
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού ➨ Μηχανολογία
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Ναυτική μηχανολογία
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Περιβαλλοντική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Άμεση εναπόθεση αέριων ρύπων στα ύδατα; Ναυσιπλοία; Υπολογιστική ρευστοδυναμική; Μοντέλο ποσοτικοποίησης της εναπόθεσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.