Ανάλυση έκθεσης αεροζόλ με χρήση μηχανιστικών μοντέλων

Περίληψη

Ο στόχος της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη της έκθεσης σε σωματίδια PM10 σε ατομική και πληθυσμιακή κλίμακα, μέσα από έναν συνδυασμό μετρήσεων, δοσιμετρικών μοντέλων και άλλων υπολογιστικών εργαλείων όπως τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS). Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε η μέθοδος προσωπικής έκθεσης ώστε να υπολογιστεί η ημερήσια προσωπική δόση. Μετρήσεις PM10 πραγματοποιήθηκαν στην πόλη των Χανίων από κατοίκους και από μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, με τη χρήση ενός οργάνου μέτρησης προσωπικής έκθεσης κι ενός ημερολογίου καταγραφής δραστηριοτήτων. Ο σκοπός ήταν να διερευνηθεί η προσωπική έκθεση και η δόση των μελετούμενων υποκειμένων σε διαφορετικά μικροπεριβάλλοντα και να μελετηθεί η επίδραση των διαφορετικών δραστηριοτήτων και των εσωτερικών πηγών στην ανθρώπινη έκθεση. Επιπλέον, εφαρμόστηκε το μοντέλο έκθεσης και δόσης ExDoM2 και υπολογίστηκε η προσλαμβανόμενη δόση.Ακόμα, για τη διερεύνηση της έκθεσης σε εσωτερικές πηγές στο οικιακό περιβάλλον, επιλέχθηκε η δ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of the current thesis was to study the exposure to PM10 in personal and population scale, through a combination of case studies, measurements, dosimetry models and other computer-based tools like Geographical Information Systems. In particular, the direct method of personal monitoring was chosen in order to estimate the daily personal dose. PM10 measurements were conducted in the city of Chania by residents and MSc students at the Technical University of Crete, with the use of a personal monitor and a diary of activities. The target was to examine the personal exposure and dose of the studied subjects in different microenvironments and to study the effect of different activities and indoor sources on human exposure. Additionally, an exposure and assessment model ExDoM2 was implemented and the received dose was estimated. Furthermore, in order to investigate the exposure from indoor sources, the cooking activity was selected as one of the major indoor sources and the measu ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56429
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56429
ND
56429
Εναλλακτικός τίτλος
Aerosol exposure analysis using mechanistically based modules
Συγγραφέας
Μαμμή-Γαλάνη, Ελένη (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πολυτεχνείο Κρήτης. Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Λαζαρίδης Μιχαήλ
Ελευθεριάδης Κωνσταντίνος
Κολοκοτσά Διονυσία
Καλογεράκης Νικόλαος
Τσούτσος Θεοχάρης
Βουλγαράκης Απόστολος
Διαπούλη Ευαγγελία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Μετεωρολογία και Επιστήμες της ατμόσφαιρας
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Περιβαλλοντική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Αιωρούμενα σωματίδια; Έκθεση σε αιωρούμενα σωματίδια; Μοντέλο δοσιμετρίας; Προσωπική δόση σε αιωρούμενα σωματίδια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.