Τα οσφρητικά νευροβλαστώματα: Ιστολογική μελέτη επί τη βάσει ιδίου παθολογοανατομικού υλικού

Περίληψη

Έμελετήθησαν εξ περιπτώσεις οσφρητικού νευροβλαστώματος, αποτελούσαι τό 1,6% των ένδορρινικών νεοπλασμάτων του ημετέρου υλικού έπί μίαν δεκαετίαν (1965-1975) και έγένετο ανασκόπησις της σχετικής προς τούτο διεθνούς βιβλιογραφίας. 'Εξ αυτών αι δύο περιπτώσεις θά ηδύναντο να χαρακτηρισθούν ώς οσφρητικά αισθησιονευροκυτώματα, ενώ αι έτεpαι τέσσαρες ώς οσφρητικά αισθησιονευροβλαστώματα, συμφώνως προς την όρολογίαν τών Γάλλων ερευνητών. Ή άναλογία τών αρρένων προς θήλεις άνευρέθη 1:1, ή Ήλικία δέ τούτων έκυμαίνετο μεταξύ 22-72 ετών.Έκ τών ημετέρων περιπτώσεων εις άπεβίωσεν, έτερος Ένεφάνισε μεταστατικήν έστίαν, αι δέ λοιπαί τέσσαρες, πλην μιας περιπτώσεως ήτις υποτροπίασεν, έπυζούν άνευ τίνος συμπτώματος. Ή οποιαδήποτε συσχέτισις μεταξύ ιστολογικού τύπου και προγνώσεως δέν φαίνεται νά κέκτηται σημασίας τινός. Ώς θεραπεία εκλογής προτείνεται ή χειρουργική έξαίρεσις ακολουθούμενης υπό ακτινοβολίας. Ή διερεύνησις της άκριβούς φύσεως τών εν λόγω νεοπλασμάτων και της πιθανής έκκριτικής λειτουργί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Six cases of olfactory neuroblastoma are studied and a review of the literature on this subject is attempted. Four of these neoplasms are found among a total of 239 tumours of the masal fossae (1,6%). Olfactory esthesioneurocytoma was recorded in two cases and olfactory esthesioneuroblastoma in four cases. No case of olfactory esthesioneuroepithelioma was foundin our series. The male-female ratio was 1:1 and the patients' age ranged from 22 to 72 years.Three patients are still alive without disease, 9, 4, and 5 years since the first operation; one of themhad an evidence of tumor tecurrence 3 years postoperatively and another distal metastasis. One patient died because of the tumor 1 year postoperatively. The histological classification of the olfactory neuroblastoma does not appear to be any useful guide to prognosis. The treatment of choice is surgery and postoperative irradiation.
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/9811
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/9811
ND
9811
Εναλλακτικός τίτλος
Olfactory neuroblastoma: a pathological study
Συγγραφέας
Κυρούδη - Βούλγαρη, Ασπασία
Ημερομηνία
1976
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Παθολογικό Ανατομείο
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Βασική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Οσφρητικά νευροβλαστώματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
70 σ., εικ.