Συστήματα υποστήριξης κλινικών αποφάσεων: διαγνωστικός και προγνωστικός μηχανισμός ελέγχου έκτακτης πρόσβασης κλινικών δεδομένων

Περίληψη

Το Σύστημα Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων (CDSS) είναι μια τεχνολογία πληροφοριών στον τομέα της υγείας, η οποία παρέχει στο ιατρικό προσωπικό, πληροφορίες για τα δεδομένα των ασθενών, για τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης. Τα CDSSs αποτελούν ένα σημαντικό τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική. Επιπλέον, η ανάγκη αξιόπιστων μέσων για τον έλεγχο της πρόσβασης σε ιατρικά δεδομένα αυξάνεται συνεχώς, καθώς ένας αυξανόμενος αριθμός υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης παρέχονται ηλεκτρονικά. Σε κρίσιμες καταστάσεις όπου η ζωή του ασθενούς βρίσκεται σε κίνδυνο, πολλοί παράγοντες οι οποίες συμμετέχουν στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα Ηλεκτρονικά Μητρώα Υγείας (EHRs) των ασθενών. i) Να ενισχύσει το μηχανισμό ABAC με προηγμένους και εξατομικευμένους χειριστές περιεχομένου. Ως εκ τούτου, αυτή η διδακτορική διατριβή επεκτείνει την προαναφερθείσα έρευνα σε σχέση με την ενσωμάτωση ασαφών κανόνων σχετικά με τις μετρήσεις υγείας των ασθενών σε έναν μη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

A Clinical Decision Support System (CDSS) is a health information technology, which provides clinicians and staff, with patients person-specific information, intelligently filtered or presented at appropriate times, to enhance healthcare. CDSSs constitute a major topic in artificial intelligence in medicine. In addition, the demand of robust means to control access to healthcare data is constantly growing as an increasing number of healthcare services are provided electronically. In critical situations where the patient’s life is in danger, several subjects participating in emergency services should be entitled to retrieve critical data concerning the patients’ Electronic Health Records (EHRs). The focus of the current research is: i) Τo enhance the ABAC paradigm with advanced and personalized context handlers. Therefore, this Ph.D. dissertation extends the aforementioned work with respect to the integration of fuzzy rules concerning patients’ health metrics to an ABAC mechanism that g ...
περισσότερα
Η διατριβή αυτή δεν είναι ακόμα διαθέσιμη ηλεκτρονικά
DOI
10.12681/eadd/56900
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56900
ND
56900
Εναλλακτικός τίτλος
Clinical decision support systems: diagnostic and prognostic attribute-based access control in acute care
Συγγραφέας
Ψαρρά, Ευγενία (Πατρώνυμο: Λεμονής)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Αποστόλου Δημήτριος
Βίρβου Μαρία
Κοτζανικολάου Παναγιώτης
Μετεξιώτης Κωνσταντίνος
Σωτηρόπουλος Διονύσιος
Πικράκης Αγγελος
Βεργινάδης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ ➨ Υπολογιστές, Υλικό (hardware) και Αρχιτεκτονική
Λέξεις-κλειδιά
Συστήματα υποστήριξης κλινικών αποφάσεων; Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων; Ηλεκτρονικά μητρώα υγείας; Ηλεκτρονικός φάκελος υγείας; Ηλεκτρονικός φάκελος υγείας ( ΗΦΥ ); Μηχανική μάθηση; Νευρωνικά δίκτυα; Σημασιολογικά δεδομένα; Σημασιολογικό περιεχόμενο; Έκτακτη πρόσβαση; Διαγνωστικός και προγνωστικός μηχανισμός ελέγχου έκτακτης πρόσβασης; Διαγνωστικός μηχανισμός ελέγχου έκτακτης πρόσβασης; Προγνωστικός μηχανισμός ελέγχου έκτακτης πρόσβασης; Προσωπικά κλινικά δεδομένα; Ασαφής λογική; Ασφάλεια δεδομένων; Πληροφορική; Τεχνητή νοημοσύνη; Μηχανισμός ελέγχου πρόσβασης βασισμένος στο σημασιολογικό περιεχόμενο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.