Βασιλόπαιδες πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως

Περίληψη

Η μελέτη ασχολείται με τους τρεις βασιλόπαιδες που ανήλθαν στον αρχιεπισκοπικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης, τον Ιγνάτιο Ραγκαβέ, τον Στέφανο Μακεδόνα και τον Θεοφύλακτο Λεκαπηνό, οι οποίοι θήτευσαν από τα μέσα του 9ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 10ου αιώνα. Περιλαμβάνει μία σχετικά εκτενή εισαγωγή, προκειμένου να συνδράμει στο θέμα των πηγών, οι οποίες δημιούργησαν δυσκολίες λόγω των αναθεωρήσεων σχετικά με την πατρότητά τους. Το κυρίως κείμενο της μελέτης δομείται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος διερευνά το ιστορικό πλαίσιο και τις συνθήκες ανάρρησης για κάθε έναν βασιλόπαιδα και αναδεικνύει τις προθέσεις των αυτοκρατόρων που οδήγησαν τους βασιλόπαιδες στον αρχιεπισκοπικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Συνδράμει την έρευνα σε επιμέρους ζητήματα, όπως αυτό της χρονολογικής αντιστοίχισης των απανωτών αποφάσεων και ενεργειών σχετικά με την ανάρρηση του πατριάρχη Θεοφύλακτου. Το δεύτερο μέρος της μελέτης διερευνά το νομότυπο των αναρρήσεων με βάση το κανονικό δίκαιο. Παρουσιάζει τα απαραίτητα προσό ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The study focuses on the three princes, Ignatius Ragaves, Stefanos Makedonas and Theophylaktos Lekapinos, who served the archbishopric throne of Constantinople, from the middle of the 9th century to the middle of the 10th century. It encompasses a rather lengthy introduction in order to throw light on the issue of sources, which have caused difficulties due to revisions regarding their authorship. The main text of the study is structured in two parts. The first part examines the historical context as well as the conditions of the accession to the throne for each royal child. Furthermore, it places emphasis on the emperors’ intentions who led the royal children to the archbishopric throne of Constantinople. In addition, the study contributes to individual issues of the research, such as the chronological correspondence of the successive decisions and actions regarding the accession of Patriarch Theophylaktos. The second part of the study explores the legality of the accessions, in accor ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2024)
DOI
10.12681/eadd/56602
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56602
ND
56602
Εναλλακτικός τίτλος
Princes as patriarchs of Constantinople
Συγγραφέας
Δοϊρανλή, Άννα (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θεολογική. Τμήμα Θεολογίας. Τομέας Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Χριστιανικής Γραμματείας Αρχαιολογίας και Τέχνης
Εξεταστική επιτροπή
Αμοιρίδου Ευαγγελία
Βαλαής Διονύσιος
Υφαντής Παναγιώτης
Μαγγιώρος Νικόλαος
Παπάζης Δημήτριος
Κυριατζή Αντωνία
Χουβαρδά Θωμαή
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Μεσαιωνική και Βυζαντινή ιστορία
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία ➨ Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Ιγνάτιος Ραγκαβές; Στέφανος Μακεδόνας; Θεοφύλακτος Λεκαπηνός; Πατριάρχες Κωνσταντινούπολης; 9ος και 10ος αιώνας; Κανονικό δίκαιο; Συνθήκες ανάρρησης; Σχέση εκκλησίας κράτους
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.