Ευθύνη εποπτικών αρχών και αρχών εξυγίανσης στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση: η διαφυγή της «αρκούντως σοβαρής παραβίασης», η αποζημιωτική ασυλία, οι σύνθετες διοικητικές διαδικασίες και τα κενά στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων

Περίληψη

Η γνωστή έννοια της εξωσυμβατικής ευθύνης αποτελεί την καρδιά της παρούσας Διατριβής. Ειδικότερα, το ερευνητικό θέμα εστιάζει στο σύνθετο πεδίο της εξωσυμβατικής ευθύνης των χρηματοοικονομικών αρχών, δηλαδή των αρχών εποπτείας και εξυγίανσης σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο. Η έρευνα επισημαίνει θεμελιώδεις πτυχές των νομοθετικών διατάξεων και της σχετικής νομολογίας που διέπει την εξωσυμβατική ευθύνη σε επίπεδο Ένωσης, καθώς και σε επίπεδο ελληνικού δικαίου, ενώ εξετάζεται το status quo σε άλλες δικαιοδοσίες της ΕΕ.Οι χρηματοπιστωτικές αρχές, όπως οι κεντρικές τράπεζες, οι ρυθμιστικοί φορείς και οι εποπτικοί φορείς, διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση της σταθερότητας και της αποτελεσματικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι ενέργειές τους περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού νομισματικής πολιτικής, της επίβλεψης τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της επιβολής της συμμόρφωσης με τα ρυθμιστικά πρότυπα ή της λήψης μέτρων εξ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The well-known concept of non-contractual liability constitutes the beating heart of this Thesis. In particular, the research topic of the Thesis is narrowed down to the complex realm of the non-contractual liability of the financial authorities, namely the supervisory and resolution authorities on EU and national level. The Thesis research pinpoints fundamental aspects of the statutory provisions and the pertinent case-law governing the non-contractual liability on Union level, as well as on Greek law level, whilst the status quo in other EU jurisdictions is also examined. Financial authorities, such as central banks, regulatory agencies, and supervisory bodies, play a crucial role in maintaining the stability and efficiency of the financial system. Their actions encompass a wide range of activities, including setting monetary policy, overseeing banks and financial institutions, and enforcing compliance with regulatory standards or taking resolution action. As supervisory bodies taske ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56498
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56498
ND
56498
Εναλλακτικός τίτλος
Liability of supervisory and resolution authorities in the European Banking Union: the escape room of the ‘sufficiently serious breach’ test, compensatory immunity and composite procedures and the unspoken loopholes in the protection of fundamental rights
Συγγραφέας
Αναστοπούλου, Έλλη-Κυριακή (Πατρώνυμο: Αλέξανδρος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Γκόρτσος Χρήστος
Βλαχόπουλος Σπυρίδων
Ηλιάδου Αικατερίνη
Αντωνίου Θεοδώρα
Χατζηεμμανουήλ Χρήστος
Παπασπύρου Νικόλαος
Σημαντήρας Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη ➨ Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά
Εξωσυμβατική ευθύνη; Αστική ευθύνη; Ευθύνη; ΣΛΕΕ 340; ECB; SRB; ΤτΕ, Τράπεζα της Ελλάδος; Francovich; Ευρωπαϊκή Ένωση; Αρκούντως σοβαρή παράβαση; Αποζημιωτική ασυλία; Σύνθετες διοικητικές διαδικασίες; Προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη; Δικαίωμα ιδιοκτησίας; Εποπτεία; Εξυγίανση; Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση; Χρηματοπιστωτικές αρχές; Λογοδοσία; Δημοκρατική νομιμοποίηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.