Το παιχνίδι στο νηπιαγωγείο: μια εθνογραφική έρευνα για τις ερμηνίες των μικρών παιδιών και των σημαντικών ενηλίκων τους

Περίληψη

Αυτή η μελέτη εξετάζει τις κατασκευές παιχνιδιού και μάθησης από μικρά παιδιά και ενήλικες στο νηπιαγωγείο. Το κάνει μέσω μιας ετήσιας εθνογραφικής μελέτης ενός μόνο σκηνικού στη Βόρεια Αγγλία. Εκατόν είκοσι μικρά παιδιά ηλικίας 3:6 έως 4:6 ετών, 24 γονείς και 9 υπάλληλοι του νηπιαγωγείου συμμετείχαν σε αυτή τη μελέτη. Αυτή η μελέτη είναι ξεχωριστή επειδή ερευνά τις προοπτικές των μικρών παιδιών χρησιμοποιώντας μια σειρά από «παιδοκεντρικές» ερευνητικές μεθόδους με ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη συμμετοχής των μικρών παιδιών ως ενεργών πληροφορητών στην προσχολική εκπαιδευτική έρευνα. Το θεωρητικό πλαίσιο που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των δεδομένων αυτής της μελέτης βασίζεται στις αναπτυξιακές καθώς και στις κοινωνικο-πολιτιστικές απόψεις για το παιχνίδι. Από τη μια πλευρά, οι Hutt et al. (1989) η ταξινόμηση του παιχνιδιού χρησιμοποιείται ως πλαίσιο για την ανάλυση δεδομένων και προτείνεται μια αναθεωρημένη ταξινόμηση. Από την άλλη πλευρά, τα δεδομένα αναλύονται με βάση τους έξι τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study examines young children’s and adult constructions of play and learning in the nursery. It does so through a yearlong ethnographic study of a single setting in the North of England. One hundred and twenty young children aged 3:6 to 4:6 years old, 24 parents, and 9 nursery staff participated in this study. This study is distinct because it researches young children’s perspectives by using a range of ‘child-centred’ research methods with particular consideration to the need for involving young children as active informants in early childhood educational research. The theoretical framework used to analyse the data of this study is based on the developmental as well as the socio-cultural views on play. On the one hand, the Hutt et al. (1989) taxonomy of play is used as a framework for data analysis and a revised taxonomy is being suggested. On the other hand, data are analysed based on the six areas of learning provided by the Curriculum Guidance for the Foundation Sta ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Cette étude examine les constructions de jeu et d’apprentissage des jeunes enfants et des adultes à la crèche. Pour ce faire, il s’agit d’une étude ethnographique d’un an portant sur un seul contexte du nord de l’Angleterre. Cent vingt jeunes enfants âgés de 3/6 à 4/6 ans, 24 parents et 9 personnels de crèche ont participé à cette étude. Cette étude se distingue car elle étudie les perspectives des jeunes enfants en utilisant une gamme de méthodes de recherche « centrées sur l’enfant », en accordant une attention particulière à la nécessité d’impliquer les jeunes enfants en tant qu’informateurs actifs dans la recherche sur l’éducation de la petite enfance. Le cadre théorique utilisé pour analyser les données de cette étude est basé sur les visions développementales et socioculturelles du jeu. D'une part, Hutt et al. (1989) la taxonomie du jeu est utilisée comme cadre pour l'analyse des données et une taxonomie révisée est suggérée. D'autre part, les données sont analysées sur la base d ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56497
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56497
ND
56497
Εναλλακτικός τίτλος
Play in the nursery: an ethnographic study on the constructions of young children and their significant adults
Jouer a la cherche: une etude ethnographieque sur les constructions des jeunes enfants et de leurs adultes significatifs
Συγγραφέας
Σταμάτογλου, Μαρία (Πατρώνυμο: Πολυχρόνης)
Ημερομηνία
2006
Ίδρυμα
University of Sheffield
Εξεταστική επιτροπή
Nutbrown Cathy
Marsh Jackie
David Tricia
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Εθνογραφία; Νηπιαγωγείο; Παιδικό παιχνιδί
Χώρα
Ηνωμένο Βασίλειο
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.