Οι οικονομικές συνέπειες του διεθνούς λογιστικού προτύπου 38 και η επίδρασή του στην διαχειριστική συμπεριφορά λήψης αποφάσεων του οργανισμού κατά την επένδυση σε Ε&Α

Περίληψη

Ο σκοπός αυτής της διατριβής είναι να εξετάσει τις οικονομικές συνέπειες του ΔΛΠ 38 και πώς αυτές επηρεάζουν τη διαχειριστική συμπεριφορά λήψης αποφάσεων σχετικά με τις επενδύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α). Το ΔΛΠ 38 επιτρέπει στη διοίκηση να επιλέγει εάν θα κεφαλαιοποιήσει ή θα χαρακτηρήσει ως έξοδο μια δαπάνη ανάπτυξης σχετικά με την επένδυση στην Ε&Α. Ως εκ τούτου, ακολουθώντας αυτές τις επιλογές, οι διευθυντές μπορούν να υιοθετήσουν πρακτικές πραγματικής διαχείρισης κερδών που μπορεί να τροποποιήσουν την πραγματική οικονομική αποκάλυψη όταν τα αποτελέσματα είναι εκτός πορείας. Η μελέτη στοχεύει στον εντοπισμό μιας θετικής σχέσης μεταξύ των μη προβλεπόμενων οικονομικών συνεπειών (μεταφράσιμων σε οικονομική επίδοση) και της απόφασης της διοίκησης να υιοθετήσει πρακτικές πραγματικής διαχείρισης κερδών κατά την επένδυση στην Ε&Α βάσει του ΔΛΠ 38. Ακολουθώντας τη συζήτηση, ο σκοπός της έρευνας διασπάται στους ακόλουθους στόχους: 1) εντοπισμό του θετικού αντικτύπου των μη προβλεπόμε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this thesis is to explore the economic consequences of IAS 38 and how they influence management’s decision-making behaviour regarding R&D investments. IAS 38 allows management to choose whether to capitalise or expense a development cost about investment in R&D. Hence, by following these options, managers can adopt real earnings management practices that may modify the actual financial disclosure when results are off track. The study aims to identify a positive relationship between the non-anticipated economic consequences (translatable into financial performance) and the management’s decision to adopt real earnings management when investing in R&D under IAS 38. Following the discussion, the research purpose is broken down into the following objectives: 1) identify the positive effect of the non-anticipated economic consequences (translatable into financial performance) on management’s decision-making behaviour with regard especially to real earnings management when inve ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 4/2025)
DOI
10.12681/eadd/56362
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56362
ND
56362
Εναλλακτικός τίτλος
Economic consequences of international accounting standard 38 and impact on organisation's management decision-making behaviour when investin in r&D
Συγγραφέας
Αγγελάκης, Άγγελος (Πατρώνυμο: Παύλος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
University of Sheffield. Faculty of Social Sciences. Management School
Εξεταστική επιτροπή
Smyth Stewart
McLaren Josephine
Tunyi Abongeh
Haslam Jim
Lauwo Sarah
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Λογιστική
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Διοίκηση
Λέξεις-κλειδιά
Οικονομικές συνέπειες; Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38; Έρευνα και ανάπτυξη; Διαχειριστική συμπεριφορά λήψης αποφάσεων
Χώρα
Ηνωμένο Βασίλειο
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.