Οριζόντια διεπιστημονική προσέγγιση στην διδασκαλία των φυσικών επιστημών με αξιοποίηση ψηφιακών και μεικτών μαθησιακών περιβαλλόντων

Περίληψη

Μαθητές που έχουν γεννηθεί από το 2000 και μετά ανήκουν στη γενιά που ο Prensky (2001) περιέγραψε ως ψηφιακούς αυτόχθονες, όρος που αντανακλά την έμφυτη ικανότητά τους να ενσωματώνουν τις νέες τεχνολογίες που εμφανίζονται στο προσκήνιο με ευκολία. Τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών των φυσικών επιστημών είναι προσανατολισμένα στην καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων και στοχεύουν στη βιωματική μάθηση και επιχειρούν να συνδέσουν την επιστήμη με την κοινωνία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Ωστόσο, παρατηρείται ότι παρά τη συμβολή και την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πλαισίων και την εκτεταμένη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία, τα αποτελέσματα όσον αφορά τη διάχυση της επιστήμης στην κοινωνία και την επιλογή επιστημονικής σταδιοδρομίας από τους μαθητές δεν είναι τα αναμενόμενα. Στην παρούσα ερευνητική μελέτη επιχειρούμε να εξετάσουμε αν η εφαρμογή μιας διεπιστημονικής προσέγγισης στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με τη συμβολή σύγχρονων ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Schoolchildren who have been born since 2000 are part of the generation that Prensky (2001) described as Digital Natives, a term that reflects their innate ability to integrate new technologies that appear on the scene with ease. Modern science curricula are geared towards the cultivation of knowledge and skills and aim at experiential learning and attempt to connect science with society, environment and culture. However, it is observed that despite the contribution and application of modern pedagogical frameworks and the extensive use of Information and Communication Technologies (ICT) in the learning process, the results regarding the diffusion of science in society and the choice of scientific careers by students are not as expected. In the current research study, we attempted to examine whether the application of an Cross disciplinary approach to science teaching with the contribution of modern pedagogical frameworks as well as the support of digital and blended learning environmen ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56328
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56328
ND
56328
Εναλλακτικός τίτλος
A horizontal crossdisciplinary approach to science teaching using digital and blended learning environments
Συγγραφέας
Ασημακόπουλος, Ζώης (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Σμυρναίου Ζαχαρούλα
Κυνηγός Πολυχρόνης
Βέρδης Αθανάσιος
Σταύρου Δημήτριος
Καλογιαννάκης Μιχαήλ
Αντωναράκου Ασημίνα
Κόμης Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΆλλες Φυσικές Επιστήμες ➨ Άλλες φυσικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Επιστημονικά πρότυπα επόμενης γενιάς; NGSS; Δεξιότητες 21ου αιώνα; Διαθεματική εκπαίδευση; Διαπραγμάτευση γνώσεων; Ενεργός εμπλοκή μαθητών; Ψηφιακά μαθησιακά περιβάλλοντα; Mεικτά μαθησιακά περιβάλλοντα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)