Το ρεύμα της φιλοσοφίας για παιδιά: θεωρητικές προϋποθέσεις και πρακτικές εφαρμογές: η διδασκαλία της φιλοσοφίας στις δύο τελευταίες τάξεις του δημοτικού μέσω διαθεματικών προσεγγίσεων και της δραματικής τέχνης

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή μελετά τη δυνατότητα διδασκαλίας της φιλοσοφίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και συστηματικά ερευνά τους τρόπους με τους οποίους αυτό το εγχείρημα μπορεί να καταστεί γόνιμο για την ολιστική ανάπτυξη των παιδιών. Πραγματοποιείται αναφορά στις βασικές συνιστώσες και θεωρητικές καταβολές που συνέτειναν στη διαμόρφωση του ρεύματος της Φιλοσοφίας για παιδιά με σαφείς συνδέσεις με την παρακαταθήκη του σωκρατικού φιλοσοφικού προτύπου ζωής και σκέψης, τη συνδρομή του Πραγματισμού με επικέντρωση στον John Dewey, τη βιωματική μορφή της γλωσσικής επικοινωνίας της βιντγκενσταινικής σκέψης και τέλος την παιδαγωγική-ψυχολογική θέση του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού του Lev Vygotsky για την ανάπτυξη της γλώσσας και τη σημασία των παιγνιωδών δραστηριοτήτων. Η εν λόγω πρόταση του Matthew Lipman είναι μια επί χάρτου ανακατασκευή του εγκύκλιου προγράμματος, μια συστηματική προσπάθεια παιδαγωγίας με φιλοσοφικό όραμα. Υποστηρίζεται δε, ότι η φιλοσοφική επένδυση της παιδαγωγική ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral thesis studies the possibility of teaching philosophy in primary education and systematically investigates the ways in which this venture can become fruitful for the holistic development of children. Reference is made to the main components and theoretical origins that contributed to the formation of the stream of Philosophy for children with clear connections to the legacy of the Socratic philosophical pattern of life and thought, to the assistance of Pragmatism with a focus on John Dewey, to the experiential form of the Wittgensteinian language communication. thought and finally to the pedagogic-psychological position of Lev Vygotsky's social constructivism on language development and the importance of playful activities. Matthew Lipman's proposal is an analytical reconstruction of the curriculum, a systematic attempt at pedagogy with a philosophical vision. It is argued that cladding the pedagogical practice philosophically leads to the cultivation of critical and crea ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2024)
DOI
10.12681/eadd/56297
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56297
ND
56297
Εναλλακτικός τίτλος
The philosophy for children stream: theoretical prerequisites and practical applications: the teaching of philosophy in the last two grades of primary school through cross-thematic approaches and dramatic art
Συγγραφέας
Αναγνώστου, Μαρία (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας
Εξεταστική επιτροπή
Λάζου Άννα
Αραμπατζής Γεώργιος
Πολίτης Γεώργιος
Βασιλείου Φωτεινή
Πρωτοπαπαδάκης Ευάγγελος
Πανταζάκος Παναγιώτης
Ράντης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία ➨ Φιλοσοφία
Λέξεις-κλειδιά
Φιλοσοφία για παιδιά; Σωκρατική σκέψη; Πραγματισμός; Τέχνη; Βιωματική μάθηση; Γλωσσική έκφραση; Σωματική έκφραση; Κοινωνική ανάπτυξη; Συναισθηματική νοημοσύνη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.