Σύνθεση φαρμακευτικών δραστικών ενώσεων με χρήση της χημείας συνεχούς ροής (flow chemistry)

Περίληψη

Σκοπός της Διδακτορικής Διατριβής ήταν η ανάπτυξη μεθόδων συνεχούς ροής για την επίλυση πρακτικών δυσκολιών των συμβατικών μεθόδων που αφορούσαν στην βελτιστοποίηση των αποδόσεών τους, την αποτελεσματικότερη και πρακτικότερη σύνθεση μεγάλων ποσοτήτων και στην ασφαλέστερη διεξαγωγή τους. Στο πρώτο μέρος επιχειρήθηκε η ανάπτυξη μιας νέας μεθόδου χλωρίωσης ακόρεστων υποστρωμάτων με τη χρήση του συστήματος TMSCl-PhSOMe, χρησιμοποιώντας τόσο στοιχειομετρικές όσο και καταλυτικές ποσότητες PhSOMe. Η μεθοδολογία αναπτύχθηκε με δυνατότητα επέκτασής της σε συνθήκες συνεχούς ροής προκειμένου να ξεπεραστούν τα συνήθη βιομηχανικά προβλήματα χρήσης τοξικών αντιδραστηρίων χλωρίου για την επίτευξη των εν λόγω αντιδράσεων. Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί η μελέτη ανάπτυξης μεθόδων συνεχούς ροής με τη χρήση αερίου οξυγόνου για την επίτευξη αντιδράσεων οξείδωσης, ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πεδίο που απαντά σε μεγάλο εύρος στη χημική βιομηχανία. Βασιζόμενοι σε γνωστές αντιδράσεις (οξειδώσεις ακόρεστων ενώσεων ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of the Doctoral Thesis was the development of continuous flow methods to solve practical difficulties of conventional methods related to the optimization of their yields, the more efficient and practical synthesis of large quantities and their safer conduct. In the first part was attempted the development of a new method for the chlorination of unsaturated substrates using the TMSCl-PhSOMe system, using both stoichiometric and catalytic amounts of PhSOMe. The methodology was developed with the possibility of being extended to continuous flow conditions in order to overcome the usual industrial problems of using toxic chlorine reagents to achieve this transformation. In the second part follows the study of the development of continuous flow methods using oxygen gas to achieve oxidation reactions, a particularly demanding field that responds to a wide range in the chemical industry. Based on known reactions under conventional conditions (oxidations of unsaturated compounds to ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56214
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56214
ND
56214
Εναλλακτικός τίτλος
Synthesis of pharmaceutical active compounds using continuous flow chemistry
Συγγραφέας
Ιορδανίδης, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Σάββας)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας. Εργαστήριο Οργανικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Ζωγράφος Αλέξανδρος
Κουμπής Αλέξανδρος
Σαρλή Βασιλική
Γάλλος Ιωάννης
Λίτινας Κωνσταντίνος
Λυκάκης Ιωάννης
Σταθάκης Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Οργανική χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Χημεία συνεχούς ροής; Συνθετική χημεία; Οργανική χημεία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.