Οθωμανοί ιστοριογράφοι και Ελληνική Επανάσταση

Περίληψη

Η διατριβή παρουσιάζει την Ελληνική Επανάσταση ως ένα γεγονός που αφορά και τους Οθωμανούς και αποτελεί τμήμα της οθωμανικής ιστορίας. Συνετέλεσε στην εξέλιξη της Αυτοκρατορίας και στην προσαρμογή της στη νεωτερικότητα. Φιλοδοξεί να καλύψει το κενό στην υπάρχουσα βιβλιογραφία μελετώντας το σύνολο των μεταγραμμένων στο σύγχρονο τουρκικό αλφάβητο πηγών που παρήχθησαν από Οθωμανούς συγγραφείς κατά το μεγαλύτερο μέρος του 19ου αιώνα (μέχρι το 1884) και αφορούν την Ελληνική Επανάσταση. Ασχολείται με δευτερεύουσες πηγές, τις αφηγήσεις των συγκεκριμένων συγγραφέων, - επίσημων χρονογράφων (Σανίζαντέ εφέντης, Εσάντ εφέντης, Τζεβντέτ πασάς και Λουτφή εφέντης) και άλλων ιστορικών (Βαχίτ πασάς, Μπαχίρ εφέντης, Μεχμέτ Μανσούρ εφέντης και Μελέκ μπέης) και απομνηματογράφων (Γιουσούφ εφέντης, Καμπουντλή Βασφή εφέντης). Εξετάζεται η πορεία της οθωμανικής ιστοριογραφίας κατά τον 19ο αιώνα μέσα από τα συγκεκριμένα κείμενα και διαπιστώνονται κάποια βήματα προόδου, αλλά όχι ριζικές τομές. Η μακρά παράδοση ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The thesis presents the Greek Revolution as an event that also concerns the Ottomans and is a part of Ottoman history. It contributed to the evolution of the Empire and its adaptation to modernity. It aspires to fill the gap in the existing literature by studying the set of sources transcribed into the modern Turkish alphabet produced by Ottoman authors during most of the 19th century (up to 1884) and relating to the Greek Revolution. It deals with secondary sources, the narratives of the specific authors, - official chroniclers (Shanizade Effendi, Esad Effendi, Cevdet Pasha and Lutfi Effendi) and other historians (Vahit Pasha, Bahir Effendi, Mehmet Mansour Effendi and Melek Bey) and memoirists (Yusuf Effendi, Kamboudli Vasfi Effendi). The course of the Ottoman historiography during the 19th century is examined through the specific texts and some steps of progress are identified, but not radical intersections. The long tradition continues in many ways despite all the individual section ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56173
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56173
ND
56173
Εναλλακτικός τίτλος
Ottoman historiographers and the Greek Revolution
Συγγραφέας
Βαΐτσης, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Χριστόδουλος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας
Εξεταστική επιτροπή
Κονόρτας Παρασκευάς
Σειρηνίδου Βασιλική
Λαΐου Σοφία
Καραμανωλάκης Ευάγγελος
Πλουμίδης Σπυρίδων
Κολοβός Ηλίας
Κοτζαγεώργης Φωκίων
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Ελληνική ιστορία
Λέξεις-κλειδιά
Ελληνική Επανάσταση του 1821; Οθωμανοί ιστοριογράφοι
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)