Ανάπτυξη αλγορίθμων σε PCL για Fail-Safe συστήματα

Περίληψη

Οι αυξανόμενες απαιτήσεις αυτοματισμού στην παραγωγή καθιστούν τα συστήματα ελέγχου πιο περίπλοκα και ευάλωτα σε βλάβες. Οι βλάβες μπορούν να προκαλέσουν καθυστερήσεις στην παραγωγή, υλικές ζημιές αλλά κυρίως και εργατικά ατυχήματα. Για το λόγο αυτό έχουν δημιουργηθεί οδηγίες (Directives) και Νομοθεσίες (Legislation) σε επίπεδο χώρας, ευρωπαϊκής ένωσης και παγκόσμιας κλίμακας που καθορίζουν την ουσιαστική ασφάλεια και τις απαιτήσεις του Βιομηχανικού εξοπλισμού. Οδηγίες που πρέπει να τηρούν όσοι ασχολούνται με τον σχεδιασμό, την προμήθεια, την αγορά ή τη χρήση βιομηχανικού εξοπλισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε αρκετές χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το λόγο αυτό έχουν δημιουργηθεί κάποιες οδηγίες (CAT, SIL) που πρέπει να ακολουθούνται, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία τους σε περίπτωση βλάβης τόσο του υλικού όσο και του λογισμικού. Για μια αξιόπιστη λειτουργία ενός συστήματος Fail Safety μαζί με ένα σύστημα που λειτουργεί σε SIL2 ή SIL3, πρέπει να διαθέτει Υλικό και Λ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Increasing requirements in production automation make control systems more complex and vulnerable to failures. Failures can cause delays in production, property damage and, above all, accidents at work. For this reason, Directives and Legislation have been created at country, European Union and global level to define the essential safety requirements for industrial equipment. These Directives that must be followed by those involved in the design, supply, purchase or use of industrial equipment in the European Union and in several countries outside the European Union. For this reason, specific guidelines (CAT, SIL) have been created that must be followed to ensure safe operation in case of failure of any hardware or software component. For a reliable operation of a Fail Safety system together with a system operating at SIL2 or SIL3, the Hardware and Software must be Safetty type. Industrial equipment manufacturers incorporate safety features into a variety of devices. Depending on the S ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56138
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56138
ND
56138
Εναλλακτικός τίτλος
PLC algorithms for Fail-Safe systems
Συγγραφέας
Θεοχάρης, Ευστάθιος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σχολή Μηχανικών. Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής
Εξεταστική επιτροπή
Παπουτσιδάκης Μιχαήλ
Δημογιαννόπουλος Δημήτριος
Χαμηλοθώρης Γεώργιος
Ζαχαρία Παρασκευή
Φραγκούλης Δημήτριος
Ξυδιάς Ηλίας
Πατρικάκης Χαράλαμπος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ ➨ Αυτοματισμοί και Συστήματα ελέγχου
Λέξεις-κλειδιά
PLC; Fail Safe
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.