Μια μεθοδολογία για τον σχεδιασμό ενίσχυσης της παραγωγικής δυναμικότητας και του δικτύου

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή παρουσιάζει μια νέα μεθοδολογία για τον προγραμματισμό επέκτασης παραγωγής. Η μέθοδος βασίζεται στο Optimal Power Flow (OPF), ένα κοινό εργαλείο για την οικονομική λειτουργία των συστημάτων ισχύος. Η νέα δυναμικότητα παραγωγής προσομοιώνεται μέσω εικονικών γεννητριών που βρίσκονται στα υποψήφια σημεία σύνδεσης, επομένως το OPF χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό της επέκτασης παραγωγής σε σχέση με τους λειτουργικούς περιορισμούς του υπάρχοντος δικτύου. Περαιτέρω έρευνα εξέτασε τα όρια που τίθενται στη διείσδυση της παραγωγής από τις προδιαγραφές του υπάρχοντος εξοπλισμού διακοπτών, ειδικότερα του εξοπλισμού διανομής και τη συμβολή της πρόσθετης παραγωγής στα επίπεδα σφάλματος. Αρχικά, οι νέοι περιορισμοί εξετάστηκαν σε μια επαναληπτική διαδικασία κατανομής της παραγωγής σε τρία στάδια. Σε κάθε επανάληψη, οι πιθανές γεννήτριες μειώνονται σταδιακά από την αρχική τους κατανομή OPF, η οποία αγνοεί τα αναμενόμενα ρεύματα σφάλματος, ανάλογα με τη συμβολή τους σε παραβιά ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis presents a novel methodology for generation expansion planning. The method is based on Optimal Power Flow (OPF), a common tool for the economic operation of power systems. New generation capacity is simulated by means of virtual generators located at the candidate connection points, so OPF is used to plan generation expansion with respect to operating constraints of the existing network. Further research examined the bounds set on generation penetration by the specification of existing switchgear equipment, specifically switchgear and the contribution of additional generation to fault levels. Initially, the new constraints were considered in a three-step iterative generation allocation process. In each iteration, potential generators are gradually downsized from their original OPF allocation, which ignores expected fault currents, in proportion to their contribution to violations of switchgear equipment specifications. The process iterates until both system and fault constr ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56079
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56079
ND
56079
Εναλλακτικός τίτλος
A methodology for generation capacity and network reinforcement planning
Συγγραφέας
Βοβός, Παναγής (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2005
Ίδρυμα
University of Edinburgh
Εξεταστική επιτροπή
Bialek Janusz
O'Malley Mark
Djokic Sasa
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ ➨ Ηλεκτρική και Ηλεκτρονική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Κατανομή; Θέσεις εγκατάστασης νέας ισχύος; Εγκατεστημένη ισχύς; Συναρτήσεις κόστους παραγωγής; Βέλτιστη ροή ισχύος; Σημεία εξαγωγής; Σημεία εισαγωγής; Διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Χώρα
Ηνωμένο Βασίλειο
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.