Ένα ενδιάμεσο λογισμικό που βασίζεται σε οντολογία για τη βελτίωση της σημασιολογικής διαλειτουργικότητας σε εφαρμογές έξυπνων πόλεων με δυνατότητα IoT

Περίληψη

H διδακτορική διατριβή εντάσσεται στο πεδίο της σημασιολογικής διαλειτουργικότητας σε περιβάλλοντα εμπλουτισμένα με τεχνολογίες Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things, IoT), εστιάζοντας ιδιαίτερα στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση του προτεινόμενου Ενδιάμεσου Λογισμικού S2NeTM (Semantic Social Internet of Things Middleware) και της αντίστοιχης οντολογίας. Το S2NeTM ενστερνίζεται την προσέγγιση του Social IoT (SIoT), όπου οι συσκευές IoT σχηματίζουν σχέσεις δικτύου παρόμοιες με τις ανθρώπινες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, με στόχο τη βελτίωση της συλλογικής λειτουργικότητας και τον επαναπροσδιορισμό των αλληλεπιδράσεων IoT με βάση κάποιους κοινούς στόχους.Αρχικά, πραγματοποιήθηκε μια συστηματική ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας για να εξεταστεί ο τρόπος λειτουργίας λύσεων που αφορούν τη σημασιολογική διαλειτουργικότητα σε περιβάλλον έξυπνων πόλεων με υποδομή ΙοΤ. Κατά την ανάλυση αυτή, εντοπίστηκαν κενά και προκλήσεις σε θέματα υποστήριξης της σημασιολογικής διαλε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral thesis embarks on an exploration of semantic interoperability within Internet of Things (IoT)-enabled environments, with a keen focus on the design, development, and evaluation of the Semantic Social Network of Things Middleware (S2NeTM) and the associated ontology. S2NeTM embraces the Social IoT (SIoT) paradigm which is an innovative approach where IoT devices form network relationships akin to human social interactions, aiming to improve collective functionality and redefining IoT interactions based on shared goals. A thorough literature review navigated the intricate landscape of semantic interoperability solutions, meticulously identifying gaps and challenges across crucial smart city domains such as transportation, eHealth, and smart homes. A unique contribution of this thesis is the introduction of a novel semantic interoperability maturity level assessment framework. This framework offers a structured perspective for evaluating existing smart city semantic interope ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2025)
DOI
10.12681/eadd/56015
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56015
ND
56015
Εναλλακτικός τίτλος
An ontology-based middleware for enhancing semantic interoperability in IoT-enabled smart city applications
Συγγραφέας
Πλιάτσιος, Αντώνιος (Πατρώνυμο: Ανδρέας)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
Εξεταστική επιτροπή
Γκουμόπουλος Χρήστος
Καμέας Αχιλλέας
Κώτης Κωνσταντίνος
Βαΐτης Μιχάλης
Κωστούλας Θεόδωρος
Καλλίγερος Εμμανουήλ
Ιατρέλλης Όμηρος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ ➨ Αυτοματισμοί και Συστήματα ελέγχου
Λέξεις-κλειδιά
Σημασιολογική διαλειτουργικότητα; Διαδίκτυο των πραγμάτων; Έξυπνες πόλεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.