Η δημιουργία του εαυτού στο θέατρο του Ζαν-Λυκ Λαγκάρς και του Ζοέλ Πομμερά

Περίληψη

Η παρούσα εργασία εξετάζει τη δημιουργία του εαυτού, μέσα από τη διαλεκτική σχέση των θεωριών του Μοντέρνου και Σύγχρονου Θεάτρου, με τους ήρωες που αναδύονται μέσα από τα επιλεγμένα θεατρικά έργα, των δύο υπό μελέτη δραματουργών, του Jean-Luc Lagarce και του Joël Pommerat. Σκοπός της είναι να διαφανεί ο βηματισμός της δημιουργίας του εαυτού των ηρώων, μέσα από τις εκάστοτε μεταβολές του σύγχρονου δράματος που αποτυπώνονται στη θεωρία. Η εργασία διαρθρώνεται σε δύο βασικά μέρη: Στο πρώτο μέρος, αναπτύσσουμε τις θεωρητικές θέσεις του Μοντέρνου και Σύγχρονου θεάτρου, όπως Το Μεταδραματικό θέατρο του Hans-Thies Lehmann, Η Ποιητική του σύγχρονου δράματος του Jean-Pierre Sarrazac και Η Θεατρική αισθητική της Catherine Naugrette, με βάση τη δημιουργία του εαυτού. Επίσης, παρουσιάζουμε τον τρόπο που θα γίνει η σύνδεση του θεωρητικού με το εμπειρικό μέρος που ακολουθεί και που αποτελεί το μεθοδολογικό μας εργαλείο. Στο δεύτερο μέρος, αναδύεται η τελετουργία της δημιουργίας του εαυτού, μέσα α ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This paper examines the creation of the self, through the dialectical relationship of the theories of Modern and Contemporary Theatre, with the heroes emerging through the selected plays, of the two dramatists under study, Jean-Luc Lagarce and Joël Pommerat. Its purpose is to show the pace of the creation of the self of heroes, through the changes in contemporary drama imprinted on the theory. The paper is structured in two main parts: In the first part, we develop the theoretical positions of Modern and Contemporary theatre, such as The Postdramatic Theatre by Hans-Thies Lehmann, The Poetics of Contemporary Drama by Jean-Pierre Sarrazac and The Theatrical Aesthetic by Catherine Naugrette, based on the creation of the self. We also present how to connect the theoretical with the empirical part that follows and which is our methodological tool. In the second part, the ritual of self-creation emerges, through the connection of theory and experience. At the end of each chapter, there is a ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 4/2025)
DOI
10.12681/eadd/56013
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56013
ND
56013
Εναλλακτικός τίτλος
The creation of the self through the theater of Jean-Luc Lagarce and Joël Pommerat
La création de soi dans le théâtre de Jean-Luc Lagarce et de Joël Pommerat
Συγγραφέας
Παπαγιαννούλη-Ουσουλτζόγλου, Δέσποινα (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Τομέας Λογοτεχνίας
Εξεταστική επιτροπή
Εξάρχου Καλλιόπη-Στυλιανή
Λιτσαρδάκη Μαρία
Λεοντάρης Ιωάννης
Μακροπούλου Πολυτίμη
Νταρακλίτσα Ελίνα
Φελοπούλου Σοφία
Βερβεροπούλου Ζωή
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία ➨ Σύγχρονη λογοτεχνία
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία ➨ Νεότερη λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Δημιουργία του εαυτού; Μεταδραματικό θέατρο; Ποιητικό δράμα; Θέαμα; Κείμενο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Γαλλικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.