Συμβολή εις την μελέτην και θεραπείαν της οστεοχονδρίτιδος του μεταταρσίου

Περίληψη

Ό άκρος πους είναι έδρα πολλών ορθοπεδικών παθήσεων, μία δε εξ αυτών είναι ή δστεοχονδρΐτις τοΰ μεταταρσίον ή νόθος τον Kohler II ή νόσος τοϋ Freiberg. Ή νόσος αϋτη, ανήκουσα εις το μεγάλο κεφάλαιο τών οστεοχονδριτίδων, παρουσιάζει κοινά σημεία με αύτάς κατά την εμφάνισιν,την εξέλιξιν, την παθολογοανατομικήν εικόνα και την άκτινολογικήν τοιαύτην. 'Επίσης παρουσιάζει ανάλογον δυσκολίαν εις την θεραπευτικήν άντιμετώπισιν. "Οπως και ai λοιποί όστεοχονδρίτιδες, οντω και ή δστεοχονδρίτις τοϋ μεταταρσίου, ώς προς την αίτιολογίαν, δέν έχει είσέτι πλήρως διαλενκανθή.Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι ή συμβολή εις την μελέτην και θεραπείαν της προαναφερθείσης νόσου, ήτις μολονότι είναι σχετικώς σπανία, δεν παύει να άπασχολή και να προβληματίζη τον είδικόν Ιατρον ώς προς την διάγνωσιν και τήν ακολουθητέαν άγωγήν. Εις την μελέτην της νόσου ταύτηςπαρώθησεν ημάς ή ελλειψις επαρκούς 'Ελληνικής βιβλιογραφίας επί τοϋ θέματος και ή επιθυμία να σνμβάλωμεν, κατά το δυνατόν, είς τήν καλντέραν θεραπευτική ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

De cette étude nous pouvons tirer les conclusions suivantes: 1. L' ostéochondrite des métatarsiens est une affection relativement rare, qui irappe le plus souvent le sexe feminin. 2. La maladie fait son apparition à Γ âge de 10 à 18 ans, mais souvent les symptômes apparaissent plus tard. 3. La localisation interesse surtout le deuxième métatarsien, mois le troisième et rarement les autres métatarsiens. 4. Les causes principales de la maladie sont les microtraumatismes répétés du métatarsien, ainci que le derangement de Γ hématose de la tête du métatarsien. 5. Les lesions anatomo - pathologiques de la maladie ressemblent à celles des autres ostéochondrites, 6. Le diagnostic de la maladie de Köhler II, se base surtout sur l'examen radiologique. 7. Du point de vue thérapeutique, le traitement conservateur est de règle quand il s'agit des sujets jeunes et lorsque la maladie se trouve aux stades précoces. 8. L'intervention chirurgicale est le principal moyen thérapeutique de la maladie Köhl ...
περισσότερα
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/5592
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/5592
ND
5592
Εναλλακτικός τίτλος
Contribution a l' etude de la maladie de Kohler II et traitememt
Συγγραφέας
Λουκάς, Νικόλαος του Θ.
Ημερομηνία
1969
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Γαροφαλλίδης Θεόδωρος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Οστεοχονδρίτιδα; Ανατομία; Οστά
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
75 σελ., εικ., πιν.

Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)