Αποσύνθεση Logic-Based Benders για προβλήματα μεταφοράς και βιομηχανίας

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή εξετάζει την "Αποσύνθεση Logic-Based Benders'', μια σύγχρονη μέθοδο διαχωρισμού, προερχόμενη από την κλασσική Αποσύνθεση Benders. Καθώς ένα μεγάλης κλίμακας πρόβλημα βελτιστοποίησης δεν μπορεί να επιλυθεί απευθείας με τις τυπικές μεθόδους ακριβείας, είναι εύλογος ο διαχωρισμός του σε δύο υπομέρη, καθένα από τα οποία μπορεί να λυθεί βέλτιστα πιο εύκολα. Τα δύο υπομέρη ανταλλάσσουν γνώση επαναληπτικά, χρησιμοποιώντας γραμμικές ανισότητες που ονομάζονται ``Τομές Benders''. Η ευελιξία της μεθόδου μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε περίπλοκα προβλήματα μεγάλης κλίμακας, προερχόμενα από πραγματικά περιβάλλοντα μεταφοράς και βιομηχανίας. Με αφορμή τέτοιες περιπτώσεις, δείχνουμε διαφορετικές προσεγγίσεις της μεθόδου για να υπολογίσουμε σχεδόν βέλτιστες λύσεις σε εύλογο χρόνο για προβλήματα βιομηχανικής κλίμακας, δηλαδή για εκατοντάδες παραγγελίες προς παραγωγή ή παράδοση. Πέρα από την πρακτική συνεισφορά της διατριβής, που αποτελείται από τη συγκέντρωση αποδοτικών σχημάτων LBB ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis examines the ``Logic-Based Benders Decomposition'', a modern partitioning method, originating from the classic Benders Decomposition, which is known since the 1960's. As a large optimisation problem cannot be solved directly by regular exact methods, it is reasonable to partition it into two counterparts, each being more easily solved to optimality. The two counterparts exchange knowledge in an iterative manner, through linear inequalities called ``Benders cuts''. The flexibility of the method allows us to address elaborate problems of large scale, derived from real transportation and manufacturing environments. Motivated by such cases, we show different approaches of the method to provide near-optimal solutions in reasonable time for problems of industrial scale, i.e., for hundreds of orders to manufacture or deliver. Beyond the practical contribution of the thesis, which is the consolidation of efficient LBBD schemes for the problems examined, its technical contribution c ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55805
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55805
ND
55805
Εναλλακτικός τίτλος
Logic-Based Benders decomposition for transportation and manufacturing problems
Συγγραφέας
Αυγερινός, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Εμμανουήλ)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN
Εξεταστική επιτροπή
Μούρτος Ιωάννης
Κρητικός Εμμανουήλ
Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος
Γιαννίκος Ιωάννης
Εμίρης Δημήτριος
Καπάρης Κωνσταντίνος
Παπαβασιλείου Αντώνιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες ➨ Μηχανική και Τεχνολογίες, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Μέθοδοι αποσύνθεσης; Αποσύνθεση Logic-Based Benders; Ακέραιος προγραμματισμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)