Ανάπτυξη ταχείας μεθόδου (quick-test) για την in situ αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ζιζανιοκτόνων και την διαχείριση φαινομένων ανθεκτικότητας κατά την ίδια καλλιεργητική περίοδο: -: -

Περίληψη

Η χημική ζιζανιοκτονία αποτελεί μια από τις πιο βασικές μεθόδους ελέγχου των ζιζανίων σε φυτά μεγάλης καλλιέργειας. Ωστόσο, η εκτεταμένη χρήση των ζιζανιοκτόνων συχνά οδηγεί σε ανάπτυξη ανθεκτικών βιότυπων ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα. H ανάπτυξη ανθεκτικότητας και η λανθασμένη χρήση των ζιζανιοκτόνων έχουν περιβαλλοντικό και οικονομικό αντίκτυπο. Η ορθή και στοχευμένη εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα για το οποίο κρίνεται απαραίτητο να προταθούν λύσεις. Σκοπός της παρούσας διδακτορικής μελέτης αποτέλεσε η ανάπτυξη ταχείας μεθόδου για την in situ αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ζιζανιοκτόνων και την διαχείριση φαινομένων ανθεκτικότητας την ίδια καλλιεργητική περίοδο. Για την ανάπτυξη και την διερεύνηση της ταχείας μεθόδου πραγματοποιήθηκαν πειράματα αγρού σε δύο πολύ σημαντικές καλλιέργειες, το σκληρό σιτάρι (Triticum durum Desf.) και τον αραβόσιτο (Zea mays L.). Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε στις δύο καλλιέργειες ήταν παρόμοια. διαφοροποίηση αφορούσε τις επ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Herbicides constitute the main method for controlling weeds in arable crops. However, the extended herbicide use leads to the evolution of resistant biotypes. Herbicide resistance and misuse of herbicides lead to environmental and economic consequences. The proper and targeted herbicide application is a major issue and solutions should be proposed. Consequently, the main objective of the current Ph.D. Thesis was the development of a rapid method for the in situ herbicide evaluation and the detection of resistant biotypes during the same cropping season. Field trials were conducted in several regions in Greece in two major arable crops, durum wheat (Triticum durum Desf.) and maize (Zea mays L.). For both crops, the methodology was similar, with differences between the herbicides used. Regarding wheat, the applied herbicides, according to the label, were as follows: 2,4-D ester, pyroxsulam+florasulam, clopyralid+florasulam,mesosulfuron-methyl+iodosulfuron methyl-sodium & fenoxaprop-P-eth ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55754
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55754
ND
55754
Εναλλακτικός τίτλος
Rapid method (quick-test) for the in situ herbicide evaluation and management of resistant cases during the same growing period
Συγγραφέας
Τσεκούρα, Αναστασία (Πατρώνυμο: Ανδρέας)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Επιστημών των Φυτών. Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής. Εργαστήριο Γεωργίας
Εξεταστική επιτροπή
Τραυλός Ηλίας
Παπαστυλιανού Παναγιώτα-Θηρεσία
Φουντάς Σπυρίδων
Μπιλάλης Δημήτριος
Καρκάνης Ανέστης
Οικονόμου-Αντώνακα Γαρυφαλιά
Χάχαλης Δημοσθένης
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΆλλες Γεωπονικές Επιστήμες ➨ Άλλες Γεωπονικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Tαχεία μέθοδος; Aποτελεσματικότητα; Zιζανιοκτόνα; Φυτά μεγάλης καλλιέργειας; Δείκτης NDVI
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.