Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης αερίου-τοιχώματος και διαμοριακού δυναμικού σε αραιοποιημένες ροές μέσω της γραμμικοποιημένης εξίσωσης Boltzmann

Περίληψη

Οι αραιοποιημένες ροές αερίων, δηλαδή οι ροές αερίων σε συνθήκες χαμηλής πίεσης/πυκνότητας ή/και σε συστήματα μικρο- και νανοκλίμακας αποκλίνουν από την τοπική ισορροπία παρουσιάζοντας μεγάλο θεωρητικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον σε πολυάριθμες εφαρμογές (τεχνολογία κενού, μικρο-ηλεκτρομηχανικά συστήματα, αεροδυναμική μεγάλου ύψους, πορώδη μέσα κ.λπ.). Υπό αυτές τις συνθήκες, για την μοντελοποίηση της ροής, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι νόμοι που διέπουν τις μοριακές αλληλεπιδράσεις ενώ η τυπική προσέγγιση της ρευστομηχανικής συνεχούς μέσου δεν είναι έγκυρη. Επομένως, η ροή αντιμετωπίζεται με βάση την κινητική θεωρία μέσω της εξίσωσης Boltzmann ή απλούστερων κινητικών μοντέλων. Στην παρούσα διατριβή, οι στόχοι περιλαμβάνουν τη διερεύνηση των επιδράσεων της αλληλεπίδρασης μεταξύ σωματιδίων, καθώς και μεταξύ σωματιδίων και επιφανειών, στα συνολικά μεγέθη που χαρακτηρίζουν συγκεκριμένα φαινόμενα μεταφοράς εκτός ισορροπίας, παρέχοντας αποτελέσματα υψηλής ακρίβειας, απαλλαγμένα από σφάλματα μον ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Rarefied gas flows, i.e., gas flows in low pressure / density conditions or/and in micro- and nano-scale systems are far from local equilibrium and they have great theoretical and technological interest with numerous applications (vacuum technology, micro-electromechanical systems, high altitude aerodynamics, porous media, etc.). Under these conditions, the laws of molecular interaction must be considered. Thus, the typical continuum-type fluid mechanics approach is not valid, and the flow must be treated based on kinetic theory via the Boltzmann equation or simplified kinetic model equations. In the present thesis, the objectives include the investigation of the effects of the type of interaction between particles, as well as between particles and surfaces, on the overall quantities characterizing specific non-equilibrium transport phenomena, providing highly accurate results, free, as much as possible, from modeling errors. Therefore, the investigation is based on the computational s ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55690
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55690
ND
55690
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of gas-surface interaction and intermolecular potential effects in rarefied gas flows via the linearized Boltzmann equation
Συγγραφέας
Μπασδάνης, Αθανάσιος (Πατρώνυμο: Στέφανος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Βαλουγεώργης Δημήτριος
Πελεκάσης Νικόλαος
Μποντόζογλου Βασίλειος
Ρήτος Κωνσταντίνος
Σοφός Φίλιππος
Sharipov Felix
Graur Irina
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού ➨ Μηχανολογία
Λέξεις-κλειδιά
Κινητική θεωρία; Εξίσωση Boltzmann; Αραιοποιημένη ροή αερίων; Μικρο-ρευστομηχανική; Τεχνολογία κενού; Αλληλεπίδραση αερίου – τοιχώματος; Ab initio δυναμικό με κβαντικά φαινόμενα; Συντελεστές ιξώδους και θερμικής αγωγής; Συντελεστές ολίσθησης ταχύτητας και άλματος θερμοκρασίας; Αριθμητικές μέθοδοι
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.