Διερευνήσεις στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό τον καιρό της ενεργειακής μετάβασης

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή διερευνά τους τρόπους με τους οποίους οι αρχιτέκτονες λαμβάνουν υπόψη τους τα ενεργειακά ζητήματα. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρεί τους τρόπους διαχείρισης και εμπλοκής των ενεργειακών θεμάτων στη διαδικασία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και της σύνθεσης. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός υπόκειται πλέον σε πολιτικές και ρυθμιστικά πλαίσια που περιλαμβάνουν περιβαλλοντικές απαιτήσεις όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας. Η υπόθεση εργασίας είναι πως αυτό το απαιτητικό κανονιστικό πλαίσιο αλλάζει την ιεράρχηση των θεμάτων στις δραστηριότητες των φορέων της πόλης και οδηγεί στην (ανα)διαμόρφωση της γνώσης, των μεθόδων, των πρακτικών και των μοντέλων της αρχιτεκτονικής. Τα κύρια ερωτήματα στα οποία βασίζεται η έρευνα είναι: Με ποιους τρόπους εμπλέκονται τα ενεργειακά ζητήματα στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό; Πώς επηρεάζουν τη διαδικασία σύνθεσης ενός έργου; Ο στόχος της έρευνας, για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, προσανατολίζεται στην ανάλυση και διερώτηση των δραστηριοτήτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This exploratory research is interested in the ways in which architects take into account energy issues. More specifically, it observes the implication of energy considerations in the architectural design work. Architectural design is now subject to programs that include environmental requirements in terms of energy consumption. We assume that this demanding regulatory framework changes the hierarchy of issues in the activities of city stakeholders and leads to (re)form the knowledge, methods, practices and models of architecture. The main questions on which the research is based are: In what ways are energy issues involved in architectural design? How do they influence a project’s design process? The objective of the research, to answer this question, is oriented towards questioning and analysing the activities involved in the design of energy efficient spaces in order to arrive at the construction of knowledge models on the ways in which energy influences design work. To interrogate ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Cette recherche exploratoire s’intéresse aux manières dont les architectes prennent en compte les questions énergétiques. Plus précisément, elle observe l’implication des considérations énergétiques dans le travail de conception architecturale. La conception architecturale est soumise aujourd’hui à des programmes incluant des prescriptions environnementales en matière de consommation énergétique. Nous supposons que ce cadre réglementaire exigeant modifie la hiérarchie des enjeux dans les activités et les métiers des acteurs de la ville et conduit à (re)former les savoirs, méthodes, pratiques et modèles de l’architecture. Les principales questions qui sont à la base de la recherche sont les suivantes : De quelles manières les questions liées à l’énergie s’impliquent dans la conception architecturale ? Comment influencent-elles le processus de conception d’un projet ? Pour répondre à cette problématique, l’objectif est d'interroger et d’analyser des activités impliquées dans la conceptio ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55654
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55654
ND
55654
Εναλλακτικός τίτλος
Explorations in architectural design at the time of energy transition
Explorations de la conception architecturale au temps de la transition énergétique
Συγγραφέας
Αποστόλου, Μαλβίνα (Πατρώνυμο: Απόστολος)
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Hautes Écoles Sorbonne Arts et Métiers Universite (HESAM)
Εξεταστική επιτροπή
Guéna François
Halloy José
Trasi Nicoletta
Claeys Damien
Rodi Alcestis P.
Ben Rajeb Samia
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΤέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική) ➨ Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού ➨ Αρχιτεκτονική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός; Αρχιτεκτονική σύνθεση; Επιστημολογία της αρχιτεκτονικής; Βιώσιμη αρχιτεκτονική; Νοητικοί μηχανισμοί σχεδιασμού; Οικο-γειτονιά; Αρχιτεκτονική; Πολεοδομία; Αστικός σχεδιασμός; Περιβάλλον; Ενέργεια; Μετάβαση; Διαδικασία αρχιτεκτονικής σκέψης
Χώρα
Γαλλία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.