Έγχορδα μουσικά όργανα στο Αιγαίο και την Κύπρο κατά την εποχή του χαλκού και την πρώιμη εποχή του σιδήρου: μουσική και πολιτισμός μεταξύ συνέχειας και αλλαγής

Περίληψη

Η διατριβή μελετά τη μουσική στο Αιγαίο και την Κύπρο κατά την Εποχή του Χαλκού και την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, μέχρι τις αρχές του έβδομου αι. π.Χ. με βάση τις εικονογραφικές και τις λίγες αρχαιολογικές μαρτυρίες που έχουν σωθεί για τα έγχορδα μουσικά όργανα και τη χρήση τους. Οι διαθέσιμες πηγές αποκαλύπτουν το ρόλο της μουσικής στη λατρεία, τα ταφικά έθιμα, τη διεκδίκηση και προβολή κοινωνικού γοήτρου (π.χ. στo πλαίσιo συμποσίων) και την ιδεολογική θεμελίωση κοινωνικών σχέσεων και πολιτικής εξουσίας. Μας πληροφορούν επίσης για την παράλληλη εξέλιξη της μουσικής και των κοινωνικοπολιτικών θεσμών καθώς και για τη διακίνησή της μέσα από τα εμπορικά, διπλωματικά και άλλα δίκτυα που συνέδεαν το Αιγαίο και την Κύπρο με τους πολιτισμούς της Συρίας και της Παλαιστίνης, της Ανατολίας, της Μεσοποταμίας και της Αιγύπτου. Η μελέτη των αρχαιολογικών καταλοίπων αποκαλύπτει τέλος στοιχεία της σκέψης που αναπτύχθηκε γύρω από τη μουσική, τη σχετική μυθολογία και τις θρησκευτικές αντιλήψεις. Για μι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the Bronze Age and Early Iron Age cultures of the Aegean and Cyprus, various forms of harps and lyres constitute archaeologically the most clearly detectable, and formally the most differentiated, body of evidence for music making. Based on the systematic documentation and analysis of the relevant archaeological and visual evidence within its archaeological and iconographic contexts, the present study explores the construction, playing technique, formal development and spatial distribution of the Early Cycladic frame harp, the Minoan and Mycenaean lyre with a rounded soundbox, the Late Cypriot angular harp and the Greek box and tortoise-shell lyres among other forms of stringed instruments as well as their stringing and the tonal system that can be derived from it. Moreover, the present study explores the role of music-making in a number of cultural phenomena, to which much attention has been given over the past few decades by a culturally and socio-historically oriented archaeology ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In den bronze- und früheisenzeitlichen Kulturen des ägäischen Raumes und der Insel Zypern sind verschiedene Formen von Harfen und Leiern das archäologisch am deutlichsten faßbare und formal am meisten differenzierte Zeugnis der Musikausübung. Ausgehend von der systematischen Erfassung und Analyse der einschlägigen Funde bzw. Bildzeugnisse in ihren archäologischen bzw. ikonographischen Kontexten untersucht die vorliegende Studie die Konstruktion, Spieltechnik, formale Entwicklung und räumliche Verbreitung der frühkykladischen Rahmenharfe, der minoischen und mykenischen Leier mit abgerundetem Resonanzkörper, der spätzyprischen Winkelharfe und der griechischen Kasten- und Schildkrötenleier unter anderen Formen von Saiteninstrumenten sowie deren Besaitung und das daraus ergebende Tonsystem. Weiterhin untersucht die vorliegende Studie die Rolle der Musikausübung bei einer Reihe kultureller Erscheinungen, denen sich die kultur- und sozialgeschichtlich ausgerichtete Archäologie in den letzten ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55609
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55609
ND
55609
Εναλλακτικός τίτλος
Stringed instruments in the Aegean and Cyprus from the bronze age to the early iron age: music-making and culture between continuity and change
Saiteninstrumente in der Ägäis und auf Zypern in der bronze- und früheisenzeit: musikausübung und kultur zwischen kontinuität und wandel
Συγγραφέας
Μικράκης, Εμμανουήλ (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2006
Ίδρυμα
Ruprecht - Karls - Universitat Heidelberg. Philosophisch-Historischen Fakultat
Εξεταστική επιτροπή
Matthäus Hartmut
Maran Joseph
Stupperich Reinhard
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Αρχαιολογία
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Προϊστορία
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΤέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική) ➨ Ιστορία της τέχνης
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΤέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική) ➨ Μουσική
Λέξεις-κλειδιά
Μουσικά όργανα; Εποχή του χαλκού; Πρώϊμη εποχή του σιδήρου ( ca. 1100-675 π.Χ.); Αρχαιομουσικολογία; Μινωικός πολιτισμός; Μυκηναϊκός πολιτισμός; Πρώϊμοι ιστορικοί χρόνοι; Κυπριακή αρχαιολογία; Κυπριακή προϊστορία; Κυκλαδικός πολιτισμός
Χώρα
Γερμανία
Γλώσσα
Γερμανικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)