Εφαρμογή γεωπληροφορικών συστημάτων μαθηματικών μοντέλων και γενετικών αλγορίθμων στη διερεύνηση της επικινδυνότητας υπόγειων υδροφορέων: η περίπτωση της λεκάνης απορροής του Άνω Ανθεμούντα

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εντάσσεται στον ευρύτερο επιστημονικό τομέα των Γεωεπιστημών και του Γεωπεριβάλλοντος και ειδικότερα στη γνωστική περιοχή/θεματολογία της Περιβαλλοντικής Υδρογεωλογίας, που σχετίζεται με τους υπόγειους υδατικούς πόρους και αναφέρεται στη διαφύλαξη του απαραίτητου επιπέδου ποιότητάς τους. Βασικό σκοπό της παρούσας έρευνας αποτελεί η ανάπτυξη μιας πρωτότυπης και συγχρόνως αξιόπιστης μεθοδολογίας, η οποία αποσκοπεί στην ενδελεχή διερεύνηση και βελτιστοποίηση της εκτίμησης της Επικινδυνότητας των υπόγειων υδροφόρων συστημάτων. Η μεθοδολογία που αναπτύσσεται, συνίσταται στο συνδυασμό μιας ευρύτατα διαδεδομένης μεθόδου υπολογισμού της Τρωτότητας, γνωστής ως DRASTIC, με σύγχρονα και αξιόπιστα εργαλεία όπως: α) Γεωπληροφοριακά Συστήματα (Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και Τηλεπισκόπιση), β) Μαθηματικά Μοντέλα Προσομοίωσης του κύκλου του νερού, δηλαδή υδρολογικά και υδρογεωλογικά μοντέλα, καθώς και γ) Γενετικούς Αλγόριθμους. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα τω ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present doctoral thesis falls within the broader scientific field of Earth Sciences and Environmental Studies, specifically in the area of Environmental Hydrogeology, which is related to underground water resources and pertains to the preservation of their essential quality. The main objective of this research is to develop an original and reliable methodology aimed at the comprehensive investigation and optimization of Groundwater Vulnerability assessment. The methodology being developed involves the integration of a widely used Vulnerability assessment method, known as DRASTIC, with modern and reliable tools, including: a) Geoinformation Systems (Geographic Information Systems–GIS and Remote Sensing), b) Numerical (Mathematical) Models for simulating the water cycle (hydrological and hydrogeological models), and c) Genetic Algorithms. More specifically, results from numerical simulation models, such as infiltration from the hydrological model, groundwater depth and hydraulic cond ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2024)
DOI
10.12681/eadd/55436
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55436
ND
55436
Εναλλακτικός τίτλος
Applying geoinformation systems numerical models and genetic algorithms in optimizing groundwater risk assessment: a case study from the upper Anthemountas river basin
Συγγραφέας
Σεβαστάς, Στέφανος (Πατρώνυμο: Εμμανουήλ)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής. Εργαστήριο Γεωδαισίας και Γεωματικής
Εξεταστική επιτροπή
Υφαντής Ιωάννης
Θεοδοσίου Νικόλαος
Μάλλιος Ζήσης
Σαββαΐδης Παρασκευάς
Λακάκης Κωνσταντίνος
Λαζαρίδου Μαρία
Λατινόπουλος Διονύσιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Υδάτινοι πόροι
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού ➨ Πολιτική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Επικινδυνότητα υπόγειων υδροφορέων; Μοντέλο drastic; Μαθηματικά μοντέλα προσομοίωσης; Μοντέλο ArcSWAT; Μοντέλο MODFLOW; Γενετικοί αλγόριθμοι; Βελτιστοποίηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.