Μετανάστευση κι ανθεκτικότητα: μία οπτική γιουνγκιανής ψυχολογίας

Περίληψη

Η διατριβή επιχειρεί να συνδέσει τρία πεδία - μετανάστευση, ψυχική ανθεκτικότητα και την αναλυτική ψυχολογία του Γιουνγκ - προκειμένου να επεξεργαστεί κάποιους προβληματισμούς και, τελικά, να παράγει ένα εναλλακτικό όραμα ενός μετανάστη που θα μπορούσε να μετουσιώσει την επώδυνη εμπειρία του σε ψυχική ανθεκτικότητα. Είναι μία θεωρητική αναζήτηση της ψυχολογικής έννοιας 'ανθεκτικότητα' στο κοινωνικό φαινόμενο της μετανάστευσης, χρησιμοποιώντας τη συνδρομή της αναλυτικής ψυχολογίας του Γιουνγκ αλλά και τη θεωρία σχετικά με το τραύμα που κυρίως σχετίζεται με τους πρόσφυγες. Υποστηρίζει ότι υπάρχουν πολλά κοινά σημεία στην ψυχολογία των μεταναστών και των προσφύγων, με όρια συχνά όχι διακριτά και κοινό παρονομαστή την τραυματική εμπειρία της φυγής. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, χρησιμοποιείται η γιουνγκιανή ετυμολογία για να ερμηνεύσει την ανθεκτικότητα σε σχέση με τη μετανάστευση. Οι δύο όροι είναι πολυσυζητημένοι, με αρκετούς ίσως και αντικρουόμενους ή διαφοροποιημένους ορισμούς και εξετάζοντα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study attempts to link three fields – migration, resilience, and Jungian psychology – in order to elaborate some reflections and, eventually, to produce an alternative vision of a phenomenon we could associate with what we might call a ‘resilient migrant’. More specifically, it is a theoretical exploration of the notion of resilience within migration by utilizing Jung’s contributions to achieve a more-in-depth psychological understanding of this concept. Its rationale is, on one level, to introduce, develop and describe the term ‘resilient migrant’ using literature from psychology and from the novel theories on trauma – which mainly refer to refugees. This rationale is based upon the author’s argument that migrants and refugees are populations that share certain psychological characteristics. A key concept of this argument is that, in most cases, migration constitutes a traumatic process. On a second level, this work re-examines the psychological term ‘resilient migrant’ in the l ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Cette étude tente de relier trois domaines – la migration, la résilience et la psychologie jungienne – afin d’élaborer quelques réflexions et, à terme, de produire une vision alternative d’un phénomène que nous pourrions associer à ce que l’on pourrait appeler un « migrant résilient ». Plus précisément, il s’agit d’une exploration théorique de la notion de résilience dans la migration en utilisant les contributions de Jung pour parvenir à une compréhension psychologique plus approfondie de ce concept. Sa logique est, d’une part, d’introduire, de développer et de décrire le terme « migrant résilient » en utilisant la littérature issue de la psychologie et des nouvelles théories sur le traumatisme – qui font principalement référence aux réfugiés. Ce raisonnement repose sur l’argument de l’auteur selon lequel les migrants et les réfugiés sont des populations partageant certaines caractéristiques psychologiques. Un concept clé de cet argument est que, dans la plupart des cas, la migration ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55309
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55309
ND
55309
Εναλλακτικός τίτλος
Migration and resilience: a jungian perspective
Migration et résilience: une perspective jungienne
Συγγραφέας
Γιαννακού, Αναστασία (Πατρώνυμο: Ζαχαρίας)
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
University of Essex
Εξεταστική επιτροπή
Koutsopoulos Gina
Papadopoulos Renos
Main Roderick
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη ➨ Ψυχανάλυση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη ➨ Ψυχολογία, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Μετανάστευση; Ανθεκτικότητα; Αναλυτική ψυχολογία; Γιουνγκ; Μεταμοντερνισμός; Κοινωνική εργασία
Χώρα
Ηνωμένο Βασίλειο
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)