Συμβολή εις την μελέτην και θεραπείαν των καταγμάτων του κονδύλου της κάτω γνάθου

Περίληψη

Tò θέμα τής παρούσης εργασίας μας είναι η μελέτη καί θεραπεία των καταγμάτων τον κονδύλου τής κάτω γνάθου, εκ τον τρόπου άνατάξεως των οποίων θά εξαρτηθή, ώς επί το πλεΐστον, ή περαιτέρω λειτουργική ίκανότης τον απαραίτητον διά την μάσησιν, φώνησιν και κατάποσιν, όστοϋ τής κάτω γνάθου. Διά τον οδοντίατρον οστις ήθελεν είδικευθή εις την χειρουργικήν τον στόματος προέχει ή άντιμετώπισις των καταγμάτων των γνάθων. Καί τουτο διότι: Είναι άποδεδειγμένον στατιστικως ότι τά τοιαΰτα κατάγματα, ιδίως τής κάτω γνάθου, κατέχουν τήν πρώτην θέσιν, εξ όλων των καταγμάτων των οστών τοϋ σπλαγχνικόυ κρανίου, από άπόψεως ενδιαφέροντος, όχι μόνον λόγω τής σνχνότητος άλλα και τής σοβαρότητας αυτών. Δέον να σημειωθή, εξ άλλον, ότι ή κάτω γνάθος ένεκα τής στερεός κατασκευής της, προστατεύει το κάτω μέρος τον προσώπου από τους τραυματισμούς, καί τρόπον τινά προασπίζει καί εξουδετερώνει τάς έκ τών έξω επενεργούσας δυνάμεις. Μεταξύ τών καταγμάτων τοϋ σώματος τής κάτω γνάθου καί τών καταγμάτων τοϋ ανιόντος κλάδ ...
περισσότερα
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/5529
ND
5529
Συγγραφέας
Μπρις, Γκυ
Ημερομηνία
1967
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Οδοντιατρικής. Εργαστήριο της Οδοντογναθικής Χειρουργικής και Ακτινοδιαγνωστικής
Εξεταστική επιτροπή
Μαυρογορδάτος Θ.
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Κάτω γνάθος; Κατάγματα; Κόνδυλος κάτω γνάθου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
55 σ., εικ.