Αξιοποίηση βιοστερεών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με συνδυασμό των μεθόδων μικροκοσκίνισης-αεριοποίησης

Περίληψη

Η μη αποτελεσματική λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) λόγω της υπερφόρτωσης, σε συνδυασμό με τις υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις των εγκαταστάσεων παρατεταμένου αερισμού, αλλά και την μη ικανοποιητική διαχείριση των βιοστερεών αποτελούν σημαντικά προβλήματα, που θα μπορούσαν να επιλυθούν μέσω ενός καινοτομικού συστήματος απομάκρυνσης των αιωρούμενων στερεών από τα λύματα πριν αυτά υποστούν βιολογική επεξεργασία και επακόλουθης αξιοποίησης των παραγόμενων βιοστερεών. Μία τέτοια πιλοτική μονάδα, με δυναμικότητα 5.000 m3/d εισερχόμενου αποβλήτου, έχει εγκατασταθεί στην ΕΕΛ Ρεθύμνου, αποτελούμενη κατά σειρά από: απομάκρυνση μέρους των στερεών ανάντη της δεξαμενής αερισμού μέσω μικροκοσκίνισης, αφαίρεση υγρασίας των παραγόμενων μικροκοσκινισμένων βιοστερεών μέσω ξήρανσης, παραγωγή αερίου σύνθεσης από τα βιοστερεά μέσω αεριοποίησης, και παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου αερίου σύνθεσης μέσω μιας Μηχανής Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ), για τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The ineffective operation of WasteWater Treatment Plants (WWTP) due to overloading, in combination with the high energy demands of extended aeration plants, as well as the unsatisfactory management of biosolids, are considered as important problems, which could be solved through an innovative system for the removal of suspended solids from wastewater before biological treatment and subsequent valorization of the produced biosolids. Such a pilot plant, with capacity of 5.000 m3/d of incoming wastewater, has been installed at the WWTP of Rethymno, consisting of: partial solids removal upstream of the aeration tank through microsieving, moisture removal of the produced microsieved biosolids through drying, syngas production from the biosolids through gasification, and electric and thermal energy production from syngas combustion in an Internal Combustion Engine (ICE), for the coverage of energy needs of the system. In the framework of the present doctoral thesis, except the highlighting o ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54909
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54909
ND
54909
Εναλλακτικός τίτλος
Valorization of biosolids for the production of electric energy by the microsieving - gasification methods
Συγγραφέας
Μάναλη, Ανθούλα (Πατρώνυμο: Αριστείδης)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πολυτεχνείο Κρήτης. Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος. Τομέας Ανάπτυξης, Ανάλυσης & Σχεδιασμού Διεργασιών. Εργαστήριο Σχεδιασμού Περιβαλλοντικών Διεργασιών
Εξεταστική επιτροπή
Γκίκας Πέτρος
Καλογεράκης Νικόλαος
Γιαννής Απόστολος
Χρυσικόπουλος Κωνσταντίνος
Μελίδης Παράσχος
Βακάλης Στέργιος
Φουντουλάκης Μιχαήλ
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Διαχείριση και Διάθεση αποβλήτων
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Ενέργεια και Καύσιμα
Λέξεις-κλειδιά
ΕΕΛ; Βιοστερεά; Μικροκοσκίνιση; Αεριοποίηση; Παραγωγή ενέργειας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)