Το κόστος ποιότητας σε βιομηχανικές-μεταποιητικές επιχειρήσεις τροφίμων: οι κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος ποιότητας και η επίδρασή του στην απόδοση των επιχειρήσεων αυτών

Περίληψη

Σκοπός – Η παρούσα διατριβή εστιάζει στις επιχειρήσεις Τροφίμων και Ποτών και στοχεύει στον προσδιορισμό της επίδρασης της οργανωτικής δομής, της ανταγωνιστικής στρατηγικής και της καινοτομίας στο κόστος ποιότητας. Ο προσδιορισμός της επίδρασης του κόστους ποιότητας στην απόδοση των επιχειρήσεων αυτών είναι επίσης ένας στόχος αυτής της διατριβής. Μεθοδολογία – Οι ελληνικές επιχειρήσεις Τροφίμων και Ποτών προσεγγίστηκαν μέσω ενός δομημένου ερωτηματολογίου και 322 συμμετείχαν στην έρευνα. Η Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση (Exploratory Factor Analysis-EFA) και η Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση (Confirmatory Factor Analysis-CFA) εφαρμόστηκαν για την εξαγωγή και την επιβεβαίωση των λανθανόντων παραγόντων που εξετάστηκαν, ενώ οι σχέσεις τους προσδιορίστηκαν μέσω της εφαρμογής της μεθοδολογίας του Μοντέλου Δομικών Εξισώσεων (Structural Equation Modeling-SEM). Ευρήματα – Τόσο οι διαστάσεις της οργανωτικής δομής, δηλαδή η συγκέντρωση και η τυποποίηση, όσο και η μία από τους δύο τύπους ανταγω ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Purpose – The present thesis focuses on the Food and Beverage (F&B) companies and aims at determining the influence of organizational structure, competitive strategy and innovation on Cost of Quality (CoQ). Determining the influence of CoQ on business performance of these companies is also an aim of this thesis. Design/methodology/approach – The Greek F&B companies were approached through a structured questionnaire and 322 participated in the study. Exploratory Factor Analysis (EFA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA) were applied to extract and validate the latent constructs examined, while their relationships were determined through applying the Structural Equation Modeling (SEM) methodology. Findings – Both the dimensions of a company’s organizational structure, namely centralization and formalization, as well as one of the two types of a company’s competitive strategy, namely cost leadership strategy, positively influence CoQ. On the contrary, the other type of a company’s compe ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54897
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54897
ND
54897
Εναλλακτικός τίτλος
Cost of quality in manufacturing food companies: the critical factors affecting the cost of quality and its effect on the performance of these companies
Συγγραφέας
Δημητράντζου, Χριστίνα (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Εξεταστική επιτροπή
Ψωμάς Ευάγγελος
Μπουραντά Αθανασία
Παντουβάκης Άγγελος
Τσιότρας Γεώργιος
Βούζας Φώτιος
Τσαρούχας Παναγιώτης
Μπεληγιάννης Γρηγόριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Διοίκηση
Λέξεις-κλειδιά
Κόστος ποιότητας; Οργανωτική δομή; Ανταγωνιστική στρατηγική; Καινοτομία; Απόδοση; Επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών; Ελλάδα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.