Χαρακτηρισμός των ιστολογικών προτύπων ανάπτυξης των πνευμονικών μεταστάσεων και η συσχέτισή τους με την εμφάνιση ενδοπνευμονικών τοπικών υποτροπών: αξιολόγηση 100 προοπτικά εγγεγραμμένων ασθενών

Περίληψη

Εισαγωγή: Στην παρούσα εργασία αναφέρουμε τα ιστοπαθολογικά πρότυπα εξάπλωσης σε ασθενείς με πνευμονικές μεταστάσεις από εξωπνευμονικούς πρωτοπαθείς όγκους και τη συσχέτισή τους με την ανάπτυξη τοπικής υποτροπής στο σημείο εκτομής στον πνεύμονα. Μέθοδοι: Ο πληθυσμός της μελέτης αποτελούνταν από 100 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μεταστασεκτομή πνεύμονα στην Ruhrlandklinik-Essen από τον Φεβρουάριο του 2008 έως τον Ιανουάριο του 2012. Η επίδραση των ιστοπαθολογικών παραγόντων στο χρόνο επιβίωσης συγκρίθηκε με τη χρήση του τεστ log-rank και παρουσιάστηκε με καμπύλες Kaplan-Meier. Αποτελέσματα: Οι πνευμονικές μεταστάσεις από διαφορετικούς εξωπνευμονικούς όγκους αναπτύσσονται διαφορετικά στον πνεύμονα. Τουλάχιστον τα δύο τρίτα των πνευμονικών μεταστάσεων παρουσιάζουν επιθετικό ιστοπαθολογικό πρότυπο εξάπλωσης. Η συχνότητα των επιμέρους χαρακτηριστικών εξάπλωσης εξαρτάται από την ιστολογία του πρωτοπαθούς όγκου. Η πλευριτική διήθηση, η αιματογενής εξάπλωση, η διάμεση ανάπτυξη και οι δορυφορικοί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Introduction: In this paper, we report on the histopathological patterns of spread in patients with lung metastases from extrapulmonary primary tumors and their association with the development of local recurrence at the resection site in the lung. Methods: The study population consisted of 100 patients who underwent lung metastasectomy at the Ruhrlandklinik-Essen from February 2008 to January 2012. The influence of histopathological factors on survival time was compared using a log-rank test and presented with Kaplan-Meier curves. Results: Pulmonary metastases from different extrapulmonary tumors grow differently in the lung. At least two-thirds of the pulmonary metastases show an aggressive histopathological spread pattern. The frequency of the individual spread features depends on the primary tumor histology. Pleural infiltration, hematogenous spread, interstitial growth, and satellite nodules are associated with a significantly increased rate of local recurrence intrapulmonary. The ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Einleitung: In der vorliegenden Arbeit berichten wir über histopathologische Ausbreitungsmuster von Patienten*innen mit Lungenmetastasen extrapulmonaler Primärtumoren und deren Assoziation mit der Entwicklung von Lokalrezidiven an der Resektionsstelle in der Lunge. Das Studienkollektiv bestand aus 100 Patienten*innen, die von Februar 2008 bis Januar 2012 an der Ruhrlandklinik-Essen einer Lungenmetastasektomie unterzogen wurden. Der Einfluss der histopathologischen Faktoren auf die Überlebenszeit wurde mittels Log-Rank-Test verglichen und mit Kaplan-MeierKurven dargestellt. Ergebnisse: Die Lungenmetastasen von verschiedenen extrapulmonalen Tumoren wachsen unterschiedlich in der Lunge. Mindestens zwei Drittel der pulmonalen Metastasen weisen ein aggressives histopathologisches Ausbreitungsmuster auf. Die Häufigkeit der einzelnen Ausbreitungsmerkmale hängt von der Primärtumor-Histologie ab. Pleurainfiltration, Gefäßeinbruch, interstitielles Wachstum und Satellitenherde gehen mit einer sig ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54791
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54791
ND
54791
Εναλλακτικός τίτλος
Characterization of histologic growth patterns of pulmonary metastases and their association with the incidence of intrapulmonary local recurrence: evaluation in 100 prospectively enrolled patients
Charakterisierung histologischer wachstumsmuster pulmonaler metastasen und deren assoziation mit dem auftreten von intrapulmonalen lokalrezidiven: auswertung an 100 prospektiv erfassten patienten
Συγγραφέας
Αρφάνης, Ηλίας (Πατρώνυμο: Σωτήριος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
University of Duisburg-Essen
Εξεταστική επιτροπή
Welter Stefan
Welter Stefan
Kammler Markus
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική ➨ Χειρουργική
Λέξεις-κλειδιά
Πνευμονικές μεταστάσεις; Υποτροπές; Ιστολογικά πρότυπα
Χώρα
Γερμανία
Γλώσσα
Γερμανικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)