Αξιολόγηση των παραγόντων επιτυχίας των αγορών ανατρεπτικών τεχνολογιών

Περίληψη

Η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι πολυδιάστατη και οι ανατρεπτικές τεχνολογίες δημιουργούν νέες αγορές και εκτοπίζουν ήδη παγιωμένες. Στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής, εξετάζονται διάφορες σημαντικές αγορές δυνητικά οικονομικά ανατρεπτικών τεχνολογιών. Σκοπός της μελέτης δεν είναι να αναλύσει λεπτομερώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, αλλά να διερευνήσει τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη επικράτησή τους, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις δυνατότητές τους για ανατρεπτικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Η μεθοδολογία υιοθετεί την SoS προσέγγιση και ο κύριος παράγοντας επιτυχίας κάθε αγοράς αξιολογείται μέσω διαφορετικών τεχνικών, όπως είναι ο Ηδονικός Δείκτης Τιμών, η Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων, το μοντέλο Κυνηγού-Θηράματος και οι Συγκρίσεις ανά Ζεύγη. Συγκεκριμένα, το υπολογιστικό νέφος ωφελεί όλους τους συμμετέχοντες, καθιστώντας την κοινωνική ευημερία τον βασικό παράγοντα επιτυχίας του. Η μεθοδολογία διερευνά την οικονομική βιωσιμότητά το ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The non-stop development of technology over the past years has been multi-dimensional and disruptive technologies create new marketplaces and make other industries redundant. In the context of this doctoral thesis, several important potentially economically disruptive technology markets of great interest are studied. The aim of this study is not to analyze thoroughly their technical characteristics, but to explore the key factors that influence their long-term spread, considering at the same time their potential for disruptive economic and social impact. The research methodology uses the SoS approach and the main success factor pf each market is assessed through the application of different techniques, such as Hedonic Price Index, Data Envelopment Analysis, Prey-Predator model, and Pairwise Comparisons. In particular, the cloud is selected as an innovative business model that benefits all market participants, making social welfare the key success factor for its long-term diffusion. The ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54755
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54755
ND
54755
Εναλλακτικός τίτλος
Assessing success factors for disruptive technology markets
Συγγραφέας
Μητροπούλου, Περσεφόνη (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Σχολή Ψηφιακής Τεχνολογίας. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής
Εξεταστική επιτροπή
Μιχαλακέλης Χρήστος
Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης
Νικολαΐδη Μαρία
Καμαλάκης Θωμάς
Σταμάτη Μαυρέτα
Κουρουθανάσης Παναγιώτης
Λαγουδάκης Μιχαήλ
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική ➨ Επιστήμη ηλεκτρονικών υπολογιστών και Πληροφορική, άλλοι τομείς
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Επιστήμη λήψης αποφάσεων
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας
Λέξεις-κλειδιά
Μοντελοποίηση SoS; Μη-λειτουργικές παράμετροι; Υπολογιστικό νέφος; Ενέργεια; I4.0
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.