Αναγνώριση επιθέσεων κοινωνικής μηχανικής βασισμένων σε συνομιλίες με χρήση τεχνικών βαθιάς μάθησης και επεξεργασίας φυσικής γλώσσας προς επίγνωση της κατάστασης κυβερνοασφάλειας

Περίληψη

Σε μια εποχή που κυριαρχείται από την ψηφιακή επικοινωνία, η αύξηση των Επιθέσεων Κοινωνικής Μηχανικής βασισμένων σε Συνομιλίες (ΕΚΜΣ) είναι προδιαγεγραμμένη. Αυτές οι επιθέσεις, που χαρακτηρίζονται από την ψυχολογική εκμετάλλευση, και την εξαπάτηση, αποτελούν μια σοβαρή απειλή τόσο για τα άτομα όσο και για τις επιχειρήσεις. Για την αντιμετώπιση αυτής της αυξανόμενης απειλής , η παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζει ένα σύστημα αναγνώρισης επιθέσεων ΕΚΜΣ, υπό την αιγίδα του Συστήματος Αναγνώρισης Επιθέσεων Κοινωνικής Μηχανικής βασισμένων σε Συνομιλίες (CSE-ARS). Τα θεμέλια αυτής της έρευνας τίθενται ξεκινώντας μια εκτενή εξερεύνηση του σχετικού θεωρητικού υπόβαθρου. Η έρευνα εξετάζει τις βασικές έννοιες και αρχές που είναι απαραίτητες για την κατανόηση του πλαισίου της αναγνώρισης των επιθέσεων ΕΚΜΣ. Τα θέματα που εξετάζονται εκτείνονται από τον ευρύτερο τομέα της κυβερνοασφάλειας αλλά με έμφαση στο πλαίσιο της κοινωνικής μηχανικής, μέχρι τις λεπτομέρειες του κύκλου μιας επίθεσης ΕΚ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In an era dominated by digital communication, the escalating threat of chat-based social engineering (CSE) attacks looms large. These attacks, characterized by manipulation, cheating, and psychological exploitation, pose a grave danger to individuals and organizations alike. To confront this burgeoning menace, this doctoral thesis presents an all-encompassing system for recognizing CSE attacks, under the banner of the Chat-based Social Engineering Attack Recognition System (CSE-ARS). The foundation for this research is laid in an exhaustive exploration of the theoretical landscape. This comprehensive survey delves into the core concepts and principles essential for grasping the context of CSE attack recognition. Topics encompassed here range from the broader realm of cybersecurity, particularly in the context of social engineering, to the intricacies of the attack cycle and the profound impact of social engineering attacks. We further examine the pivotal role of advanced technologies s ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54739
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54739
ND
54739
Εναλλακτικός τίτλος
Utilizing deep learning and natural language processing to recognise chat-based social engineering attacks for cyber security situational awareness
Συγγραφέας
Τσίγγανος, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Βάιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Πληροφορίας. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Μαυρίδης Ιωάννης
Γκρίτζαλης Δημήτριος
Φουληράς Παναγιώτης
Ρεφανίδης Ιωάννης
Ράντος Κωνσταντίνος
Πρωτοπαπαδάκης Ευτύχιος
Στεργιόπουλος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική ➨ Επιστήμη ηλεκτρονικών υπολογιστών
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική ➨ Τεχνητή νοημοσύνη
Λέξεις-κλειδιά
Κυβερνοασφάλεια; Μηχανική μάθηση; Βαθιά μάθηση; Σώμα κειμένων; Σχολιασμός αποσπασμάτων; Μεταφορά γνώσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)