Η ιστορική μνήμη για τα Οθωμανικά Γιαννιτσά: ανάμεσα στη σύγκρουση και το διάλογο

Περίληψη

Η διδακτορική διατριβή είναι μια μελέτη περίπτωσης με αντικείμενο την ιστορική μνήμη για την οθωμανική πόλη των Γιαννιτσών. Θέτει δύο βασικούς ερευνητικούς στόχους: από τη μια, να μελετήσει την αναπαράσταση του οθωμανικού παρελθόντος στην εξέλιξη του 20ού αιώνα καταλήγοντας την τρέχουσα περίοδο. Από την άλλη, επιχειρεί την κάθετη διερεύνηση και μελετά την ιστορική μνήμη στην επίσημη και την από τα κάτω διάσταση. Αντλεί το θεωρητικό πλαίσιο από το επιστημονικό πεδίο των σπουδών της μνήμης. Συγκεκριμένα, αξιοποιεί από το δεύτερο κύμα την προσέγγιση για τη δυναμική εθνική μνήμη, ενώ από το τρίτο κύμα αυτήν για την πολυκατευθυντήρια μνήμη. Με τη διπλή θεωρητική κατεύθυνση μελετά το αποτύπωμα της εθνικής μνήμης και ταυτόχρονα αναζητά το διάλογο με άλλες μνήμες. Στη διάρκεια του 20ού αιώνα η οθωμανική πόλη των Γιαννιτσών εκδιώχθηκε από την επίσημη μνήμη με το κυρίαρχο αφήγημα του τουρκικού ζυγού. Η καταστροφή των οθωμανικών μουσουλμανικών μνημείων και ο πολεοδομικός μετασχηματισμός των μεταο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral dissertation is a case study on collective memory of the Ottoman city of Giannitsa, Greece. It sets two main research objectives: on the one hand, to study the representation of the Ottoman past in the evolution of the 20th century culminating in the current period. On the other hand, it attempts the vertical research process and studies the collective memory in the official and the vernacular dimension. It draws the theoretical framework from Memory Studies. In particular, it draws from the second wave the approach for the dynamic role of national memory, while from the third wave that of multidirectional memory. Following a double theoretical direction, it studies the imprint of national memory and, at the same time, seeks the dialogue with other memories. During the 20th century, the Ottoman city of Giannitsa was exiled to the ash heap of the official memory by the dominant narrative of “Turkish Yoke”. The destruction of Ottoman Muslim monuments and the urban transf ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54726
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54726
ND
54726
Εναλλακτικός τίτλος
The collective memory of Ottoman Giannitsa: between clash and dialogue
La mémoire collective de Giannitsa de la période ottomane: entre conflit et dialogue
Συγγραφέας
Τριανταφυλλίδου, Μαρία (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Εξεταστική επιτροπή
Εξερτζόγλου Χαρίλαος
Γκαρά Ελένη
Γιαννιτσιώτης Γιάννης
Βασιλειάδου Δήμητρα
Καταπότη Δέσποινα
Κολοβός Ηλίας
Τενεκετζής Αλέξανδρος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Ιστορία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΚοινωνιολογία ➨ Κοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Γιαννιτσά; Οθωμανική περίοδος; Ιστορική μνήμη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., χαρτ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)