Δεξιότητες συλλογισμών και ανάγνωσης

Περίληψη

Πολλές έρευνες έχουν αναπτυχθεί παράλληλα σχετικά με τη λογική και την ανάγνωση (και τις δυσκολίες ανάγνωσης). Ωστόσο, τόσο η ικανότητα ανάγνωσης όσο και η ικανότητα συλλογισμού συνδέονται, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι η αναγνωστική κατανόηση, που συνεπάγεται συμπεράσματα, μπορεί να χρειάζεται άλλες συλλογιστικές ικανότητες. Επιπλέον, οι έρευνες υποδεικνύουν ότι τα άτομα με δυσκολίες ανάγνωσης χρησιμοποιούν διαφορετικές στρατηγικές από άτομα χωρίς δυσκολίες ανάγνωσης όταν πρέπει να βγάλουν συμπεράσματα (Bacon & Handley, 2010; Bacon, Parmentier, &Barr, 2013, Bacon & Handley, 2014). Σύμφωνα με μια από τις κύριες θεωρίες του συλλογισμού, τη Θεωρία των Νοητικών Μοντέλων (Johnson-Laird, 1983; Johnson-Laird, 2006), όταν οι άνθρωποι κάνουν συλλογισμούς, φτιάχνουν νοητικά μοντέλα προκειμένου να διατηρήσουν τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις προτάσεις που περιλαμβάνει ο συλογισμός. Αυτά τα νοητικά μοντέλα μπορούν να προκαλέσουν οπτικές εικόνες και μπορούν επίσης να αναπαραστήσουν συνθήκες ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Research about reasoning and about reading (and reading difficulties) has been developed in parallel. However, both reading and reasoning abilities are associated, especially considering that reading comprehension, which implies inferences, may need other reasoning abilities. Moreover, research has suggested that people with reading difficulties use different strategies from people without reading difficulties when they have to make inferences (Bacon & Handley, 2010; Bacon, Parmentier, & Barr, 2013, Bacon & Handley, 2014). According to one of the principal theories of reasoning, the Theory of Mental models (Johnson-Laird, 1983; Johnson-Laird, 2006), when people make inferences, they make mental models in order to maintain the information presented in the premises. These mental models can elicit visual images and they can also represent conditions that cannot be visualized (Johnson-Laird & Byrne, 2002). Following Knauff & Johnson-Laird (2002) “the relationships that provoke visual image ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54551
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54551
ND
54551
Εναλλακτικός τίτλος
Reasoning skills and reading
Habilidades de razonamiento y lectura
Συγγραφέας
Παναγιωτίδου, Ελπίδα (Πατρώνυμο: Αναστάσιος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Universidad de Granada
Εξεταστική επιτροπή
Vargas-Pecino Cristina
Delossantos-Roig Macarena
Canton-Cortes David
Roca-Ruiz Javier
Sierra-Mata Sara
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Επιστημονικοί τομείς της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Συλλογισμοί; Μαθησιακές δυσκολίες
Χώρα
Ισπανία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.