Έλεγχος της μελέτης στην φάση διαχείρισης: ένα εργαλείο πληροφορικής για τα βιοκλιματικά κτίρια του τριτογενή τομέα

Περίληψη

Ο χρήστης ενός κτιρίου στη φάση διαχείρισης καλείται καθημερινά να ανταποκριθεί σε μια σειρά ενέργειες που αφορούν τη συμπεριφορά του σχετικά με ένα σωστό μοντέλο χρήσης, σε σχέση με τη τακτική και έκτακτη συντήρηση, αναβάθμιση, επαναχρησιμοποίηση και αποκατάσταση. Αυτές οι ενέργειες πρέπει να εκτελούνται από τον χρήστη χωρίς να διακυβεύονται τα τεχνικά, λειτουργικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά απόδοσης της πρωτότυπης μελέτης του κτιρίου. Γενικά,σε ένα ενεργειακά αποδοτικό έργο που είναι ιδιαίτερα «προσεκτικό» σε περιβαλλοντικά ζητήματα, συχνά εξοπλισμένο με παθητικά ηλιακά συστήματα και πολύπλοκα τεχνολογικά συστήματα, είναι απαραίτητη η άμεση εμπλοκή του χρήστη κατά τη διαχείριση, ως αποκλειστικός υπεύθυνος για τη φάση λειτουργίας μια κατασκευής. Συμβαίνει όμως ο χρήστης, ελλείψει συγκεκριμένων οργάνων και σχετικών κατευθυντήριων στοιχείων, να μην έχει τη γνώση και την τεχνική ωριμότητα για να μπορέσει να ενεργοποιήσει αποτελεσματικούς μηχανισμούς λήψης αποφάσεων για τη διατήρησ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The user of a building in the management phase is called daily to respond to a series of actions concerning his behavior relating to a correct use model, with respect to ordinary and extraordinary maintenance, redevelopment, reuse and restoration. These actions must be performed by the user without compromising the technical, functional and performance characteristics of the project. In general, in an energy efficient project that is particularly "attentive" to environmental issues, often also equipped with passive solar systems and complex technological systems, the immediate involvement of the user is assumed during management, as sole responsible for the operation phase of a construction. But it happens that the user, in the absence of specific instruments and related guidelines, doesn't have the knowledge and technical maturity to be able to activate efficient decision-making mechanisms for maintaining the quality of the project. In this regard, the research has the general objecti ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

L’utente di un edificio nella fase di gestione è chiamato quotidianamente a rispondere ad una serie di azioni che riguardano il suo comportamento relativo ad un modello d’uso coretto, rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riqualificazione, di riuso e di restauro. Tali azioni devono essere eseguite dall’utente senza compromettere le caratteristiche tecniche, funzionali e prestazionali del progetto. In genere in un progetto energeticamente efficiente e particolarmente “attento” alle problematiche ambientali, spesso anche munito di sistemi solari passivi e sistemi tecnologici complessi, si presuppone l’immediato coinvolgimento dell’utente durante la gestione, in quanto responsabile unico nella fase di esercizio di una costruzione. Ma succede che l’utenza, in mancanza di apposite strumentazioni ed elementi guida relativi, non ha le conoscenze e la maturità tecnica per poter attivare dei meccanismi decisionali efficienti per la conservazione della qualità del ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54504
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54504
ND
54504
Εναλλακτικός τίτλος
Control of the project during the stage of management: an informatic tool for bioclimatic buildings of trertiary sector
Controllo del progetto nella fase di gestione: uno strumento informatico per gli edifici bioclimatici del terziario
Συγγραφέας
Κουτλάκη, Κωνσταντίνα (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Facoltà di Architettura. Dipartimento DArTe (Achitettura e Territorio)
Εξεταστική επιτροπή
De Capua Alberto
Lucarelli Maria-Teresa
Milardi Martino
Trombetta Corado
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική ➨ Διάδραση ανθρώπου-υπολογιστή
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Ανανεώσιμη ενέργεια, Αειφορία και Περιβάλλον
Λέξεις-κλειδιά
Ενεργειακός διαχειριστής; Παθητικά ηλιακά συστήματα; Βιοκλιματική αρχιτεκτονική; Ανάπτυξη λογισμικού προσομοίωσης; software as a service; Aυτοματοποιημένα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης BEMS; Ενεργειακή αποδοτικότητα; Περιβαλλοντική βιωσιμότητα
Χώρα
Ιταλία
Γλώσσα
Ιταλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.