Μικρασιατικές καταστροφές, πέρα από την καταστροφή: όψεις ανθρωπιστικών κρίσεων, 1910-1930

Περίληψη

Η επιλογή του τρέχοντος θέματος γεννήθηκε από μια εσωτερική έρευνα, ενός απογόνου προσφύγων που ήθελε να γνωρίσει και να κατανοήσει τις συνθήκες και τους λόγους για τους οποίους η υποδοχή των προγόνων του είχε κάνει κατά τρόπο τόσο «απαράδεκτο», βιαστικό και ελλιπή, αυτό χωρίς να αισθανθεί την επιθυμία να τιμωρήσει τους εμπλεκόμενους. Ταυτόχρονα, ήταν η βούληση να μελετηθεί αν η σημερινή μας κοινωνία, τόσο οργανωμένη και σύγχρονη, θα είχε μάθει από τα λάθη του παρελθόντος και γεμάτη εμπειρίες δεν θα μπορούσε να τα επαναλάβει. Όμως η πραγματικότητα της προσφυγικής ροής του 2015 απέδειξε ότι στο τέλος της ημέρας, μια κοινωνία, ανεξάρτητα από το πόσο έτοιμη, προνοητική και πολιτισμένη θέλει να εμφανιστεί, δεν είναι παρά όμορφη και στολισμένη, που δεν μαθαίνει ή δεν θέλει καν να μάθει από τα λάθη της, από την ιστορία της, απλά μαθαίνει να αντιδρά και να θάβει κάτω από το χαλί τα προβλήματα που την απασχολούν ή διαταράσσουν την εικόνα της ηρεμίας. Υπό κανονικές συνθήκες, είναι αδύνατο για τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The choice of the current subject was born of an internal research, of a descendant of refugees who wanted to know and understand the conditions and the reasons for which the reception of his ancestors had done in a way so "inelegant", hasty. and summary, and all without feeling the desire to punish those involved. At the same time, it was also the will to study whether our present society, so organized and modern, would have learned from the mistakes of the past and full of experiences could not repeat them. But the reality of the 2015 refugee flow proved that at the end of the day a society, no matter how ready, forward-thinking and civilized it wants to appear, is nothing but a beautiful and adorned, who does not learn or does not even want to learn from her mistakes, from her history, she simply learns to react and to bury under the carpet the problems which preoccupy her or disturb the image her calm. Under normal circumstances, it is impossible for the historian to find a way to ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Le choix du sujet actuel est né d'une recherche interne, d’un descendant de réfugiés qui voulait connaitre et comprendre les conditions et les raisons pour lesquelles l’accueil de ses ancêtres avait ai fait d’une façon si « inélégante », hâtive et sommaire, et tout ça sans ressentir le désir de punir les personnes impliquées. En même temps, c'était aussi la volonté d’étudier si notre société actuelle si organisée et moderne, aurait appris des erreurs du passé et pleine d'expériences ne puisse pas les répéter. Mais la réalité du flux des réfugiés de 2015 a prouvé qu'en fin de compte, une société, peu importe à quel point elle veut paraître prête, avant-gardiste et civilisée, n'est rien d'autre qu'une société belle et ornée, qui n'apprend pas ou ne veut même pas apprendre de ses erreurs, de son histoire, elle apprend simplement à réagir et à enfouir sous le tapis les problèmes qui la préoccupent ou troublent l'image son calme. Dans des circonstances normales, il est impossible pour l'his ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54443
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54443
ND
54443
Εναλλακτικός τίτλος
Asia minor disaster, beyond the disaster: aspects of a humanitarian crisis, 1910-1930
Catastrophes d' Asie mineure, au delà du désastre: aspect d’ une crise humanitaire, 1910-1930
Συγγραφέας
Σαμαλτάνος, Ανδρέας-Νικόλαος (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Tμήμα Iστορίας
Εξεταστική επιτροπή
Anoyatis-Pele Dimitrios
Kakoyianni-Doa Fryni
Ghazal Elpida
Angelopoulos Constantin
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Νεότερη ιστορία
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Ιστορία, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Πρόσφυγες; Ανθρωπιστική κρίση; Μικρά Ασία; Μικρά Ασία; Υγεία προσφύγων; Περίθαλψη; Εκτοπισμός; Νοσολογικό Φάσμα; Περίθαλψη προσφύγων; Ανθρωπιστική κρίση; Εθνολογικός χάρτης; Βαλκάνια; Βαλκάνια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)