Το εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τις έννομες συνέπειες της δικαστικής απόφασης

Περίληψη

Η διατριβή πραγματεύεται το ζήτημα του εφαρμοστέου δικαίου ως προς τις έννομες συνέπειες της δικαστικής απόφασης. Σκοπός είναι, περαιτέρω, ο προσδιορισμός του εφαρμοστέου δικαίου για κάθε έννομη συνέπεια ξεχωριστά, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, δεδομένου ότι διαπιστώνεται πως δεν μπορεί να δοθεί ενιαία απάντηση για όλες τις έννομες συνέπειες συνολικά. Στο πρώτο Κεφάλαιο λαμβάνει χώρα η θεμελιώδης διάκριση μεταξύ του εφαρμοστέου δικαίου που διέπει την αναγνώριση και εκτέλεση των αλλοδαπών αποφάσεων, για τον προσδιορισμό του οποίου εφαρμόζεται η lex fori του κράτους υποδοχής, από το εφαρμοστέο δίκαιο που διέπει την αναγνώριση των έννομων συνεπειών των αποφάσεων αυτών, για το οποίο ακολουθείται διαφορετική προσέγγιση. Στο δεύτερο Κεφάλαιο εξετάζεται το εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τη δικονομική ωριμότητα της απόφασης. Στην περίπτωση αυτή διαπιστώνεται ότι κεντρικό ρόλο λαμβάνει η θεωρία της επεκτάσεως των ενεργειών και το δίκαιο του κράτους εκδόσεως, με σκοπό τη μέγιστη αποτελεσμα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The thesis deals with the question of the applicable law on the legal effects of the court judgments. The purpose is, furthermore, to determine the applicable law for each legal consequence separately, based on its particular characteristics, given that a single answer cannot be given for all legal consequences as a whole. In the first Chapter, the author makes the fundamental distinction between the applicable law governing the recognition and enforcement of foreign judgments, for which the lex fori executionis is applied, from the applicable law governing the recognition of the legal consequences of these judgments, for which a different approach is taken. In the second Chapter, the applicable law is examined in terms of the procedural maturity of the judgment. In this case, it is found that the theory of the extension of effects and the law of the issuing state are crucial, aiming in maximizing the effectiveness of the court judgment in the receiving state. Any restrictions placed o ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54419
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54419
ND
54419
Εναλλακτικός τίτλος
The applicable law on the legal effects of court judgments
Συγγραφέας
Καλαντζή, Αναστασία-Χριστίνα (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής. Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Αρβανιτάκης Παρασκευάς
Απαλαγάκη Χαρίκλεια
Πίψου Λήδα-Μαρία
Βασιλακάκης Ευάγγελος
Ποδηματά Ευαγγελία
Τσικρικάς Δημήτριος
Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη ➨ Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά
Δεδικασμένο; Εκτελεστότητα; Αναγνώριση αποφάσεων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)