Κατολισθήσεις που οφείλονται σε βροχόπτωση: Προσομοίωση και επαλήθευση μέσα από μελέτη περιπτώσεων κάνοντας χρήση ενός μοντέλου για πολυφασικά πορώδη μέσα σε συνδυασμό με το κριτήριο έργο δευτέρας τάξης

Περίληψη

Οι κατολισθήσεις είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τύπους φυσικών καταστροφών. Το φαινόμενο αυτό αποτελεί μείζονα απειλή τόσο κοινωνικά όσο και οικονομικά, αφού μπορεί να επιφέρει καταστροφές οδικών δικτύων και των συνοδών τους τεχνικών έργων, καθώς και μη βιωσιμότητα ολόκληρων οικισμών λόγω επισφαλών συνθηκών. Η βροχόπτωση έχει αναγνωρισθεί ως ένα από τα κύρια αίτια εκδήλωσης κατολισθήσεων. Η δράση της βροχόπτωσης αποδυναμώνει τα πρανή αυξάνοντας το βαθμό κορεσμού του εδάφους και καταλύοντας τους δεσμούς που έχουν δημιουργηθεί λόγω της επιφανειακής τάσης (surface tension) μεταξύ των εδαφικών σωματιδίων. Η σημασία του παράγοντα της βροχόπτωσης στις κατολισθήσεις τις καθιστά εξαρτώμενες από το εκάστοτε κλιματικό καθεστώς και επομένως ευπαθείς σε πιθανές αλλαγές του. Οι Borgatti και Soldati ισχυρίζονται ότι αλλαγές στην βροχόπτωση, την θερμοκρασία και την εξατμισοδιαπνοή θα επηρεάσουν απευθείας το υδρολογικό καθεστώς στις κλιτύες. Το καθεστώς αυτό θα επιδράσει στον τύπο, το ρυθμό και τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Rainfall is one of the most common triggering factors of landslides. Due to the usual large extension of rainfall events, hydrologically-driven instability can be triggered over large areas and frequently results in a diffuse, flow type of failure which occurs abruptly, involving a shallow soil deposit of different grading and origin. Considering the destructiveness of this type of landslides, the forecast of this risk consists a fundamental issue.This PhD thesis is primarily motivated by the need for a better understanding of the slope's mechanical response to rainfall infiltration and for a more accurate and realistic prediction of the location and time of the slope failure occurrence with regards to physical, mathematical and numerical modelling. To this end, the modelling of rainfall induced landslides is considered as a coupled variably saturated hydro-mechanical problem. For the numerical simulations the geometrically linear finite element code Comes-Geo is used, in which soils a ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

La pioggia è una delle maggiori cause delle frane. A causa della grande estensione dei fenomeni piovosi, l’instabilità idro-geologica può verificarsi su aree estese, e spesso si trasforma in una rottura di tipo diffusa causando colate che avvengono improvvisamente, coinvolgendo strati superficiali di suolo di diversa origine e classificazione. Considerando la capacità distruttiva di questo tipo di eventi, la valutazione del rischio corrispondente è di fondamentale importanza. Questa tesi è motivata principalmente dalla necessità di una migliore conoscenza della risposta di un pendio all’infiltrazione della pioggia e da una predizione più precisa e realistica dell’istante e del luogo del distacco di frane mediante opportuna modellazione fisico-matematica e numerica. A questo scopo, la modellazione delle frane causate dalla pioggia avviene considerando questi eventi come un problema idro-meccanico accoppiato in condizioni di saturazione variabile. Per le simulazioni numeriche è stato u ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54247
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54247
ND
54247
Εναλλακτικός τίτλος
Rainfall-included landslides: Simulation and validation through case studies with a multiphrase porous media model in conjuction with the second order work criterion
Συγγραφέας
Κακογιάννου, Ευανθία (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Università degli Studi di Padova. Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale
Εξεταστική επιτροπή
Calvello Michele
Tonni Laura
Simonini Paolo
Sanavia Lorenzo
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού ➨ Πολιτική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Κατολισθήσεις; Πολυφασικό πορώδες μέσο; Κριτήριο του Hill
Χώρα
Ιταλία
Γλώσσα
Αγγλικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.